INFORMASI

INFO  1 :


Industri Pelancongan Perubatan Jana RM540 Juta (Utusan Malaysia)

Elaine Cheong berbual-bual dengan wakil-wakil Medilink Network (PVT) Ltd. of Bangladesh, Ali Ahsan (kanan) dan Medilink (Beijing) TPA Services Co. Ltd., Yu Xiao Peng selepas memeterai perjanjian dengan kedua-dua pihak itu di Subang Jaya, semalam. 
PETALING JAYA, 19 Mei 2009 - Industri pelancongan perubatan dijangka menjana perolehan sebanyak RM540 juta kepada negara menjelang tahun depan berbanding RM300 juta pada ketika ini, demikian menurut Persatuan Hospital Swasta di Malaysia.
Ketua Pegawai Eksekutif Sime Darby Healthcare (SDH), Elaine Cheong berkata, industri pelancongan perubatan di negara ini mampu menyaingi beberapa negara jirannya walaupun masih baru berkecimpung di dalam industri tersebut.
"Malaysia memiliki infrastruktur dan kecekapan kos dalam sistem penjagaan kesihatan untuk bersaing dengan penyedia-penyedia penjagaan kesihatan serantau dan antarabangsa.
"Kami yakin Malaysia bakal menjadi destinasi utama dan lebih menonjol, sekali gus menerajui industri tersebut," katanya selepas memeteraikan perjanjian persefahaman (MoU) dengan Medilink Network (PVT) Ltd. of Bangladesh dan Medilink (Beijing) TPA Services Co. Ltd.
SDH, anggota konglomerat Sime Darby Bhd. akan bekerjasama dengan Medilink Network (PVT) Ltd. of Bangladesh dan Medilink (Beijing) TPA Services Co. Ltd. untuk mempromosikan pelancongan perubatan dari Bangladesh dan China ke Malaysia.
Medilink (Beijing) TPA Services Co. Ltd. adalah anak syarikat milik penuh Medilink-Global (Asia) Pte Ltd. manakala Medilink Network (PVT) Ltd. adalah perniagaan bersekutunya di Bangladesh.
Medilink menyediakan perkhidmatan transkripsi perubatan, pengekodan data, rekod-rekod penjagaan kesihatan dalam talian, insurans kesihatan global dan produk-produk pelancongan penjagaan kesihatan dan juga beroperasi sebagai pentadbir pihak ketiga untuk perkhidmatan perubatan di China.
Cheong berkata, keperluan dan permintaan perkhidmatan penjagaan kesihatan wujud berikutan bilangan penduduk warga emas yang bertambah.
Beliau menjelaskan, kira-kira 10 peratus pesakit SDH adalah dari luar negara terutamanya dari Indonesia, Jepun, United Kingdom dan Amerika Syarikat. 
Perindustrian Pertanian : Halatuju Strategik Sektor Agro-Makanan Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan   
  
Written by Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa    
Thursday, 14 September 2006 
MENINGKATKAN NILAI DITAMBAH DALAM EKONOMI NEGARA MELALUI PERTANIAN BARU 

Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan ini, sektor pertanian berperanan untuk mengecapi misi pertama Rancangan Malaysia Kesembilan iaitu meningkatkan nilai ditambah dalam ekonomi Negara. Peranan yang diberikan kepada sektor pertanian ini menunjukkan bahawa sektor ini adalah setara dengan sektor-sektor ekonomi lain seperti pembuatan dan juga perkhidmatan. Ini bermakna sektor pertanian dalam Rancangan Malaysia Kesembilan perlulah maju, dinamik dan berdaya saing seperti yang digariskan di bawah Dasar Pertanian Negara Ketiga.

PERINDUSTRIAN PERTANIAN MELALUI PERTANIAN BARU 

Konsep Pertanian Baru diilhamkan oleh YAB Perdana Menteri dalam pembentangan RMK-9 dilihat sebagai cara pelaksanaan yang paling idea dalam memungkinkan anjakan paradigma ini. Pendekatan Pertanian Baru yang diwawarkan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ini mempunyai ciri-ciri seperti berikut : 

a.                  Komersil berskala besar
b.                  Penggunaan teknologi moden yang lebih luas
c.                  Pengeluaran yang berkualiti dan mempunyai nilai ditambah tinggi
d.                  Memanfaatkan sepenuhnya potensi bioteknologi
e.                  Penggabungan dengan teknologi maklumat dan komunikasi
f.                  Penglibatan usahawan tani dan tenaga kerja mahir   

TERAS DASAR RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 

Selaras dengan hala tuju Dasar Pertanian Negara Ketiga dan juga wawasan tampuk pimpinan Negara, pendekatan pertanian baru ini adalah diharapkan dapat mencetuskan arus perindustrian pertanian di Negara kita pada akhir  Rancangan Malaysia Kesembilan. Revolusi ini akan berupaya mempergiatkan semula sektor pertanian dan seterusnya menjadikannya salah satu jentera pertumbuhan ekonomi Negara. Bagi mencapai matlamat ini, pembangunan sektor pertanian dalam Rancangan Malaysia Kesembilan akan dilaksanakan berdasarkan teras dasar seperti berikut : 

1.        Meningkatkan pengeluaran pertanian termasuk penerokaan sumber

           pertumbuhan baru dengan penyertaan sektor swasta yang lebih besar; 
2.        Mengembangkan aktiviti pemprosesan berasaskan pertanian dan

           kepelbagaian produk; 

3.         Memperkukuhkan pemasaran dan rangkaian global; 

4.         Meningkatkan pendapatan pekebun kecil, petani dan nelayan; dan  

5.         Menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan. 

SASARAN RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 

Berdasarkan teras dasar pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan yang ditetapkan, perancangan dan pelaksanaan projek dan program akan dibuat bagi mencapai 5 sasaran khusus seperti berikut : 

a.        Menjanakan pertumbuhan nilai ditambah sebanyak 7.6% berbanding dengan
           sumbangan sektor perladangan sebanyak 3.2%; 
b.        Mencapai imbangan perdagangan dalam makanan sebanyak RM 1.2 billion; 
c.         Mencapai pertumbuhan nilai ditambah bagi industri asas tani sebanyak
           5.2%; dan 
d.         Menarik pelaburan swasta sebanyak RM 20.1 bilion bagi mengkomersialkan
            pengeluaran sektor makanan dan industri asas tani. 
e.         Mencapai sasaran SSL bagi komoditi-komoditi seperti yang telah
            disasarkan. 

STRATEGI PELAKSANAAN RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN 

Penterjemahan halatuju dan teras dasar Rancangan Malaysia Kesembilan akan menumpukan kepada usaha kearah menjayakan matlamat akhir dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan projek pembangunan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan bakal dilaksanakan adalah selaras dengan strategi seperti berikut:

 i.        Menambahkan kawasan pengeluaran agro-makanan 
ii.        Memajukan sumber pertumbuhan baru seperti tangkapan ikan laut dalam
           dan tuna, rumpai laut, ikan hiasan dan bunga-bungaan 
iii.        Meningkatkan industri asas tani 
iv.        Mempelbagaikan sumber pendapatan golongan sasar 
v.         Memanfaatkan Agro-bioteknologi dan Marin Bioteknologi 
vi.        Peningkatan Keupayaan Pemasaran 
vii.       Pematuhan Piawaian dan Kualiti Antarabangsa 
ix.        Penyediaan Pinjaman dan Insentif 
x.         Penumpuan kepada Total Factor Productivity 

PENUTUP 

Secara keseluruhannya, sasaran utama pembangunan pengeluaran agro-makanan dan pemprosesan hiliran di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan ialah untuk memperbanyakkan golongan petani, penternak dan nelayan moden dan komersial serta agro-entrepreneurs untuk menerajui pembangunan agro-makanan yang private-sektor driven tanpa mengabaikan petani tradisional yang akan ditingkatkan kapasiti dan keupayaan pengeluaran mereka agar dapat diserapkan dalam proses transformasi ini supaya dapat meningkat produktiviti dan pendapatan mereka. Pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan ini adalah selari dengan harapan tampuk pimpinan Negara untuk merevolusikan dan mengindustrikan sektor pertanian ini supaya menjadi lebih moden, dinamik dan berdaya saing.

Last Updated ( Monday, 11 December 2006 ) 


Projek Lembah Bio tarik pelaburan RM200 juta 

NILAI: Kerajaan negeri mensasarkan mendapat pelaburan RM200 juta daripada projek Lembah Bio (Bio-Valley) yang dibangunkan di kawasan seluas 320 hektar di Bandar Baru Nilai. Menteri Besar, Tan Sri Mohd Isa Abdul Samad, berkata sebanyak lima institusi dan syarikat bioteknologi tempatan dan asing sudah menyatakan persetujuan untuk melabur dalam projek berkenaan.

Katanya, lima institusi dan syarikat berkenaan ialah Nilai Cancer Institute, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM), Inno Biologics Sdn Bhd, Renown Cordyceps Sdn Bhd dan Healthcom Pharma Sdn Bhd.

“Kita memilih Bandar Baru Nilai sebagai kawasan pembangunan BioValley negeri kerana kawasan itu berada dalam kedudukan yang strategik, termasuk dalam kawasan lingkungan Koridor Raya Multimedia (MSC).

“Kawasan itu juga sudah mempunyai beberapa komponen tertentu dalam bidang perubatan serta mempunyai kemudahan infrastruktur yang boleh membantu pembangunan dan kemajuan projek berkenaan,” katanya.

Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis taklimat mengenai perkembangan dan kemajuan BioValley yang diusahakan kerajaan negeri kepada Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Datuk Seri Law Hieng Ding.

Majlis yang turut dihadiri Setiausaha Kerajaan negeri, Datuk Hamzah Ghazali itu diadakan di Majlis Perbandaran Nilai (MPN), di sini. Mohd Isa berkata, projek Bio-Valley yang diusahakan kerajaan negeri itu menumpukan perhatian dalam bidang pembangunan dan kemajuan perubatan serta farmaseutikal.

“Kita mahu memberi tumpuan kepada bidang yang tidak diusahakan oleh negeri lain yang juga bercadang mewujudkan kawasan BioValley masing-masing. “Lagipun, Malaysia kini dikenali sebagai negara Islam dalam pengeluaran makanan halal, dan pembuatan gelatin halal adalah ramuan penting bagi menghasilkan produk farmaseutikal,” katanya.

Mohd Isa berkata, pihaknya sudah mengemukakan permohonan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar bagi membolehkan Bandar Baru Nilai diiktiraf sebagai Bio-Valley negeri.


Projek Pertanian Moden Kluang     

Written by Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan    
Thursday, 14 September 2006 
     Projek Pertanian Moden Kluang diilhamkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad sempena lawatan beliau ke Royal Agriculture College (RAC), United Kingdom.
     Projek Perdana ini merupakan projek ulung dalam usaha mengeluarkan bahan makanan dan sebagai projek perintis pertanian campuran berskala besar yang diurus secara komersial menggunakan teknologi dan amalan pertanian yang terkini.             
     Pada 12 Februari 2004, projek ini telah dilancarkan oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Sebanyak 21 syarikat telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri bagi menyertai projek ini. 
     Keluasan projek ini adalah 9000 ekar di mana seluas 3,202 ekar di Padang Hijau, 203 ekar di Pusat Pertanian Ayer Hitam manakala seluas 5,595 ekar adalah di PTH Ayer Hitam dan Institut Haiwan Kluang, Johor.        
     Melalui pelaksanaan Projek Pertanian Moden Kluang,  pengeluaran makanan negara dijangka akan meningkat dan secara langsung menambah bekalan makanan bagi keperluan domestik serta dalam masa yang sama mengurangkan bil import bagi bahan makanan negara.
     Selain itu, projek ini juga menekankan betapa pentingnya penggunaan teknologi yang bersesuaian dan terkini dalam industri pertanian bagi mendapatkan hasil yang lebih banyak, bermutu dan kualiti yang lebih tinggi dan stabil.
     Projek Pertanian Moden Kluang adalah satu model projek berskala ekonomik dan moden di mana ia dapat menjana pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian dan dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan perniagaan.
     Penglibatan pihak swasta dalam projek ini dengan pengurusan secara komersil serta pengalaman teknologi terkini dalam sektor pertanian dapat mendedahkan kepakaran dan kemahiran kepada lebih ramai penternak, nelayan dan petani.

Seksualiti Merdeka 2011 kerja gila

Oleh HISYAMUDDIN AYUB, pengarang@utusan.com.my

KOTA KINABALU 2 Nov. - Penganjuran program Seksualiti Merdeka 2011 yang bermula semalam hingga 13 November depan bukan sahaja dikecam hebat oleh umat Islam, tetapi agama lain termasuk Kristian.
Tokoh Kristian Sabah, Webley Disim berkata, ia satu kerja gila dan jelas bertentangan dengan kepercayaan semua agama di seluruh dunia yang tidak menghalalkan hubungan sejenis.
Katanya, pendekatan yang cuba dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab itu perlu ditentang sekeras-kerasnya supaya ia tidak merosakkan akhlak semua lapisan masyarakat, terutama golongan belia yang mudah terpengaruh.
Menurut beliau, setiap agama mempunyai kitab suci masing-masing yang memerintahkan untuk berlaku baik dan tidak membenarkan mereka melakukan perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri dan masyarakat.
“Amat jelas, menghalalkan perkara yang tidak dibenarkan oleh agama seperti hubungan sejenis adalah satu perkara biadab dan ia jelas sekali bertentangan dengan norma kehidupan.
“Saya menentang keras tindakan terkutuk itu dengan menganjurkan program yang jelas terpesong dan merosakkan akhlak setiap penganut yang mempercayai kitab ajaran agama masing-masing. Ini sangat melampau,” katanya yang dihubungi di sini hari ini.
Utusan Malaysia hari ini melaporkan kira-kira 20 pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan individu cuba mempromosikan program Seksualiti Merdeka 2011 yang 1 hingga 13 November depan.
Antara penaja dan penyokong program yang berlangsung selama 13 hari itu ialah Majlis Peguam dan Suara Rakyat Malaysia (Suaram) dengan beberapa aktiviti diatur seperti bengkel, perbincangan, filem, pameran dan persembahan.
Mengulas lanjut, Disim berkata, sekiranya sesuatu program yang dianjurkan bertentangan dengan ajaran di dalam kitab suci, maka ia perlu ditolak dan diketepikan demi memastikan ia tidak mengkucar-kacirkan kehidupan.
Selain itu, katanya, penganjuran program Seksualiti Merdeka 2011 jelas mengaibkan bangsa Malaysia yang terkenal dengan tatasusila dan kesopanan dalam kehidupan seharian.
“Ia benar-benar memalukan saya sendiri sebagai bangsa Malaysia yang menitik beratkan nilai dan etika kehidupan normal. Sekali lagi saya tegaskan, saya menentang keras program seumpama itu.
“Malah saya berharap kerajaan membendung gejala tidak sihat ini dengan kadar segera dan dapat mengambil tindakan tegas kepada pihak yang cuba menganjurkan program seumpama itu,” katanya.


Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)     

Written by Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan    
Thursday, 14 September 2006 

Projek Taman Kekal Pengeluaran Makanan merupakan satu inisiatif kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran makanan di dalam negara serta menggalakkan penglibatan pihak swasta untuk berkecimpung di dalam bidang pertanian.

Projek ini telah mula diperkenalkan sejak tahun 2000 dan sehingga tahun 2005, sebanyak 32 TKPM yang merangkumi kawasan seluas 4,085 hektar telah diwujudkan dan beroperasi di seluruh negara. Anggaran pengusaha yang terlibat adalah seramai 338 orang dengan kuantiti pengeluaran tanaman pada tahun 2005 mencapai 16 juta tan metrik yang bernilai RM18.49 juta.

Antara objektif projek TKPM adalah: 

mewujudkan zon pengeluaran makanan yang kekal;
menggalakkan penyertaan usahawan tani dan swasta dalam pengeluaran makanan dan;
penanaman berterusan dan pengeluaran tanaman makanan yang berkualiti. 
Konsep dan ciri-ciri projek TKPM yang telah dirangka adalah:
Melibatkan MoU antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
Kerajaan Persekutuan akan menyediakan kemudahan asas/ infrastruktur ladang
Kerajaan Negeri akan menyediakan tanah yang perlu digazet sebagai TKPM
Lokasi projek hendaklah sesuai dari segi tanah dan tapak
Lot tanah disewakan kepada pihak swasta untuk satu jangka masa panjang dengan bayaran yang rendah
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menyelaras perkhidmatan MoA. Inc
Keluasan komersial untuk tanaman sayur adalah seluas 30 hektar
Keluasan komersial untuk tanaman buah adalah seluas 50 hektar
Mengguna pakai amalan teknologi terkini
Penanaman dan pengeluaran berterusan dan berkualiti (GAP/SALM)
Sasaran pendapatan peserta adalah melebihi RM3000 sebulan
Keutamaan akan diberikan kepada peserta yang berpengalaman
Peserta perlu menyediakan pelan bisnes yang lengkap termasuk kesesuaian tanah dan cuaca serta mengambil kira BOT dan Kluster.
Jadual di bawah menunjukkan pencapaian projek TKPM dalam tahun 2005 mengikut negeri.


Gejala sosial kronik
Oleh Faizul Azlan Razak
2011/01/26


623 anak tak sah taraf di Terengganu tahun lalu

KUALA TERENGGANU: Seramai 623 anak tidak sah taraf dilahirkan di negeri ini tahun lalu, dipercayai akibat pergaulan bebas terutama di kalangan wanita Islam.

Lebih mengejutkan, daripada jumlah itu kadar tertinggi dicatatkan pada Mei tahun lalu dengan 72 kelahiran, diikuti 60 kelahiran pada September.
Berdasarkan perkiraan kasar, pasangan terbabit dipercayai melakukan perbuatan terkutuk itu sembilan bulan sebelum kelahiran, iaitu sekitar akhir Ogos dan Disember atau lebih tepat lagi pada sambutan Kemerdekaan Negara dan Tahun Baru.
Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Terengganu, Ghazali @ Suhaimi Muhammad, berkata jumlah kelahiran anak tidak sah taraf itu dicatatkan di sembilan pejabat JPN Terengganu membabitkan bayi pelbagai agama daripada pasangan tempatan dan bukan warga negara.

Katanya, pejabat JPN Kuala Terengganu mencatatkan jumlah anak tidak sah taraf tertinggi dengan 188 kelahiran diikuti Besut (102), Dungun (78), Setiu (68), Kemaman (63), Hulu Terengganu (43), Marang (30), Al-Muktafi Billah Shah (28) dan Kerteh (23).

“Melihatkan perangkaan ini, ia jelas sangat menggerunkan kerana menandakan gejala sosial semakin kronik. Lebih menyedihkan, majoriti bayi dilahirkan beragama Islam dan tidak diketahui siapa bapa sebenarnya.

“Senario ini juga secara tidak langsung membuatkan JPN menjadi beban kepada masalah sosial dan boleh menyebabkan berlaku masalah lain di kalangan masyarakat terutama membabitkan masa depan bayi terbabit.
“Jadi, kita meminta kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk bersama membanteras pergaulan bebas bagi mengelak mereka terjerumus ke lembah maksiat dan melahirkan anak luar nikah,” katanya selepas Majlis Penganugerahan Taraf Kewarganegaraan Malaysia di pejabat JPN Terengganu, di sini, semalam.

Seramai lima orang menerima sijil warga negara mengikut Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan dan lapan lagi mengikut Perkara 19(1)(a) Perlembagaan Persekutuan dengan lapan berasal dari Kemboja serta masing-masing satu dari Indonesia dan India.

Ghazali berkata, walaupun anak luar nikah mendapat keistimewaan sama rata dari segi kemudahan kesihatan dan pendidikan, namun bayi berkenaan berdepan risiko masa depan tidak menentu.Mayat bayi dicampak dalam longkang

 30 Januari 2011


MAYAT bayi lelaki yang masih mempunyai tali pusat dan uri ditemui di dalam longkang di Ayer Hitam, Batu Pahat semalam.


BATU PAHAT - Penduduk Taman Mekar, Ayer Hitam dekat sini gempar apabila mayat seorang bayi lelaki lengkap dengan tali pusat dan uri ditemui di dalam longkang berair yang masih dalam pembinaan di kawasan perumahan tersebut pagi semalam.
Mayat bayi itu ditemui seorang pekerja kontrak, Hamid Marsuki, 43, pada pukul 8.10 pagi ketika hendak memulakan tugas membina tembok rumah dan longkang di Jalan Mekar 5 di taman tersebut.


Pesakit kanser meningkat
ARKIB : 24/12/2010
Oleh Norliza Abd. Rahman
pengarang@utusan.com.my
PUTRAJAYA 23 Dis. – Setiap seorang daripada 19 wanita di negara ini berisiko menghidap penyakit kanser payu dara, kata isteri Timbalan Perdana Menteri, Puan Sri Noorainee Abd. Rahman.
Beliau berkata, kaum lelaki juga tidak terkecuali daripada ancaman penyakit kronik itu apabila peratusan yang disahkan mengidap kanser bagi golongan itu meningkat satu peratus setahun.
‘‘Bilangan pesakit kanser kini semakin membimbangkan apabila semakin ramai pesakit baru dikesan setiap tahun dengan jumlah terbanyak melibatkan kanser payu dara, kanser prostat diikuti kanser tulang dan darah.
‘‘Persatuan Antarabangsa Menentang Kanser turut meramalkan menjelang tahun 2020 penyakit kanser muncul sebagai pembunuh nombor satu di dunia,” katanya ketika berucap pada majlis makan malam Persatuan Mutiara Kanser Payu Dara Selangor dan Kuala Lumpur di Dewan Puspanitapuri, di sini malam tadi.
Menurut beliau, pesakit kebiasaannya mengalami tekanan emosi yang amat tinggi selain terpaksa menanggung kos rawatan yang semakin meningkat kerana mereka memerlukan lebih RM40,000 bagi membeli peralatan dan ubat-ubatan.
Noorainee berkata, inisiatif Persatuan Mutiara Kanser Payu Dara Selangor dan Kuala Lumpur menganjurkan majlis makan malam untuk mengutip dana membantu para pesakit amat dihargai kerana mampu meringankan beban kewangan mereka.
‘‘Penganjuran kempen kesedaran dan program pencegahan kanser boleh membantu orang ramai tentang bahaya kanser dan perlunya membuat pemeriksaan awal,” katanya.
Beliau menambah, peratusan untuk sembuh daripada penyakit maut itu amat tinggi jika pesakit melakukan pemeriksaan awal.
Justeru beliau berharap wanita luar bandar melakukan pemeriksaan mamogram setiap tahun bagi mengesan penyakit kanser lebih awal kerana trend menunjukkan kanser kini menyerang pada usia muda.
‘‘Pertubuhan bukan kerajaan (NGO) perlu tampil memberikan sumbangan kepada pesakit dalam bentuk kewangan dan kaunseling untuk memulihkan semangat mereka,” katanya.
Pada majlis tersebut beliau bagi pihak persatuan menerima sumbangan cek bernilai RM296,000 dari beberapa buah syarikat termasuk Mah Seng Foundation, Agusta Westland, O2 Plus dan Fusion Excell International.


 

'Membunuh' setiap empat minit

Oleh ZUHAYATI YAZID

UMUM mengetahui kanser serviks atau pangkal rahim adalah antara pembunuh paling bahaya kepada golongan wanita, malah ia adalah kanser yang ketiga paling lazim dihidapi selepas kanser payu dara dan usus
Di negara ini, statistik menunjukkan kanser ini meningkat mencapai angka yang membimbangkan yang mana 12.2 orang bagi setiap 100,000 wanita didiagnos dengan kanser pangkal rahim.
Pengarah Perubatan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia (NCSM), Dr. Saunthari Somasundram mendedahkan kematian melibatkan kanser lebih tinggi berbanding kelahiran baru.
Malah di Asia, kanser pangkal rahim membunuh wanita dalam tempoh setiap empat minit.
Tegas beliau lagi, setiap tahun dianggarkan 500,000 wanita di seluruh duni menghidap kanser pangkal rahim yang menyebabkan 270,000 kematian.
''Kajian mendapati 50 hingga 80 peratus wanita mendapat jangkitan virus human papilloma (HPV) pada satu-satu masa sepanjang hayat mereka dan 50 peratus daripada jangkitan itu berakhir dengan kanser pangkal rahim.
"HPV yang menjadi punca kanser pangkal rahim, berjangkit melalui hubungan seks dan risiko seseorang wanita mendapat kanser tersebut bermula daripada kali pertama dia mengadakan hubungan seks.
"Malah jangkitan juga boleh berlaku hanya dengan sentuhan kulit ke kulit pada bahagian kemaluan.
"Lebih kerap seseorang wanita itu mengadakan hubungan seks, maka makin tinggilah risikonya untuk mendapat penyakit ini.
''Ditambah pula sekiranya mereka kerap bertukar-tukar pasangan atau jika si suami mempunyai pasangan lain,'' ujarnya.
Menurut Dr. Saunthari, dalam setiap sejuta wanita yang dijangkiti HPV, dianggarkan 10 peratus atau 100,000 orang akan mengalami perubahan tidak normal (sel pra kanser atau servikal displasia).
Ini adalah peringkat awal kanser pangkal rahim tetapi lebih 50 peratus kes displasia biasanya akan hilang dengan sendiri.
"Bagaimanapun, lapan peratus (8,000) wanita yang mempunyai sel tidak normal ini akan mendapat kanser pangkal rahim dan 1,600 daripadanya adalah kanser yang cepat merebak.
"Yang lebih membimbangkan ialah, kanser pangkal rahim ini tidak mempunyai gejala dan biasanya penyakit dikesan apabila sudah teruk," katanya.
Dr. Saunthari juga mahu membetulkan tanggapan orang ramai bahawa kanser pangkal rahim hanya dihidapi wanita yang sudah berusia.
Sebaliknya ia menyerang wanita tanpa mengira mereka tua atau muda dan biasanya ia tidak hanya menjejaskan kehidupan wanita berkenaan tetapi turut memberi pengaruh besar kepada keluarga dan keseluruhan kehidupan.
''Kematian akibat kanser pangkal rahim juga sebenarnya boleh dicegah dan penyakit itu juga boleh dikesan dengan mudah jika pesakit membuat pemeriksaan awal," katanya.
Atas sebab itu juga menurut beliau, NCSM dengan disokong penuh oleh GlaxoSmithKline Pharmaceutical Sdn. Bhd (GSK) melancarkan apa yang dikenali sebagai kempen Menguasai Kanser Pangkal Rahim (POCC) sejak tahun lepas.
''Kempen ini dilancarkan untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada semua wanita mengenai bahaya penyakit ini supaya mereka tahu risiko dihadapi," katanya.
Beliau berkata demikian pada pelancaran Kempen Cegah Barah Pangkal Rahim Dengan Bergaya Bersama Rakan Karib (BFF) di Petaling Jaya, Selangor baru-baru ini.
Kempen baru itu merupakan lanjutan daripada POCC yang bertujuan memberi dan menggalakkan rakan dalam menyebarkan mesej perlindungan serta mengurangkan risiko kanser pangkal rahim.
''Melalui kempen ini ia mampu mendekatkan remaja dalam menyampaikan mesej untuk mengurangkan risiko terhadap kanser ini," katanya.
Akui Dr. Saunthari lagi, pelancaran kempen ini juga adalah hasil pelaksanaan kempen kesedaran yang dilakukan pada tahun lepas.
Melalui penyebaran kempen ini diharapkan ia mampu memberi kesedaran kepada orang sekeliling terutama kawan karib tentang bahayanya penyakit ini.
''Kita perlu sedar bahawa kita semua boleh memainkan peranan dengan azam untuk melindungi wanita yang kita kasihi.
"Setiap wanita berhak untuk dilindungi dan kempen cegah kanser pangkal rahim dengan bergaya bersama BFF memberikan kita peluang yang lebih luas dalam usaha kita untuk mencegah penyakit ini,'' tegasnya lagi.
Melalui kempen ini, satu ikrar foto telah diperkenalkan bagi mendapatkan komitmen rakyat Malaysia terutama remaja bagi melindungi rakan karib dalam menentang kanser ini.
Pelancaran ini juga akan menyaksikan perubahan terkini lawan web POCC yang mempunyai muka surat interaktif untuk membolehkan penghantaran ikrar foto dan cerita.
Malah menurut Dr. Saunthari lagi maklumat komprehensif mengenai kanser ini juga turut dimuatkan melalui video yang menarik.
Selain itu, turut disertakan ialah soaljawab mengenai risiko dan strategi membolehkan pelawat ,mempelajari mengenai cara mereka melindungi diri masing-masing.


ARKIB : 21/09/2010

 

Kanser hati muncul secara senyap

Oleh ZUHAYATI YAZID
AMAT jarang di kalangan kita memberikan perhatian dari sudut kesihatan terhadap hati walaupun ramai mengetahui penyakit yang berkaitan dengan organ terpenting itu sebenarnya lebih serius berbanding penyakit lain.
Malah secara umumnya, ramai masih mengambil ringan betapa pentingnya organ yang terletak di belakang tulang rusuk di bahagian kiri abdomen itu.
Menurut Pakar Perunding Onkologi, Pusat Perubatan Gleneagles Intan, Datuk Dr. Fuad Ismail, penyakit hati paling kronik ialah kanser hati.
Katanya, kanser hati ataupun dipanggil hepatoma biasanya lebih lazim berlaku di negara-negara Asia.
''Pesakit kanser ini kebanyakannya berumur antara 40 hingga 50 tahun. Ia didapati empat kali ganda lebih kerap berlaku di kalangan kaum lelaki berbanding wanita," katanya.
Bagaimanapun terangnya, kebanyakan pesakit tidak menyedari dijangkiti penghidap penyakit tersebut kerana simptomnya tidak berlaku serta-merta.
Faktor risiko menghidap kanser hati termasuk jangkitan kronik virus Hepatitis B atau C yang berkait dengan sirosis (gangguan struktur hati normal oleh fibrosis) dan pembentukan nodul yang disebabkan oleh pelbagai keadaan yang memberi kesan pada hati seperti ketagihan alkohol, obesiti, diabetis dan penggunaan tembakau.
''Antara sebab kebanyakan pesakit berusia dalam lingkungan 40 tahun ke atas adalah kerana virus Hepatitis B mengambil masa agak lama untuk merosakkan hati dan apabila telah rosak, ia akan merebak dengan cepat," katanya.
Terang beliau lagi, kebanyakan kes kanser hati di peringkat awal tidak mempunyai sebarang tanda atau gejala tertentu sehinggalah pesakit berada pada tahap yang serius.
Jelas beliau lagi, kanser hati sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu jenis prima dan sekunder.
''Kanser hati prima berpunca daripada masalah di dalam hati itu sendiri iaitu kerosakan sel-sel, manakala sekunder disebabkan kanser yang merebak ke hati daripada organ lain,'' ujarnya serius.
Bagaiamanapun, Dr. Fuad memberitahu, punca utama berlakunya kanser hati prima ialah sirosis, iaitu keadaan apabila sel hati rosak disebabkan pelbagai faktor.
''Sebenarnya, faktor itu lebih kepada tabiat meminum arak dan disebabkan oleh jangkitan Hepatitis B dan C," katanya.
Selain itu katanya, penghidap penyakit heamochromatosis, iaitu zat besi yang tidak dapat dikeluarkan dari badan dan akhirnya mendap di hati, juga mempunyai risiko menghidap kanser hati.
Ini kerana, katanya, zat besi yang tidak dapat disalur keluar akan bertakung sehingga boleh menjejaskan fungsi dan seterusnya merosakkan hati.
Namun, risiko pesakit haemochromatosis untuk menghidap kanser hati dalam jangka masa panjang adalah kira-kira 30 peratus.
Manakala bagi kanser hati jenis sekunder, beliau menjelaskan, ia sebenarnya berpunca daripada organ lain yang bermasalah.
''Ini semua kerana hati dan hempedu adalah bahagian yang paling banyak terdedah kepada kanser di bahagian lain yang sudah merebak," katanya.
Bagaimanapun, pesakit kanser hati masih berpeluang untuk pulih dengan syarat mesti mendapat rawatan seawal yang mungkin.
''Jika mereka mendapatkan rawatan awal, peluang untuk pulih dalam tempoh lima tahun berikutnya adalah kira-kira 60 peratus.
"Tetapi jika sudah terlalu lama dan dikesan pada peringkat kritikal, harapan adalah tipis," terangnya serius.
Ditanya mengenai rawatan, Dr. Fuad menjelaskan doktor akan memeriksa hati yang bengkak dengan melakukan ujian darah dan x-ray.
''Ujian darah bertujuan melihat tindak balas hati dengan mengukur enzim yang digunakan dalam ujian itu.
''Sekiranya kanser hati wujud, alfafoetoprotein iaitu protein dalam darah akan meningkat. Bagi penghidap Hepatitis B dan C, ujian bagi mengesan kehadiran antigen perlu dilakukan.
"Untuk mengesahkannya, doktor melakukan ujian imbasan bagi melihat bahagian hati yang mengalami kanser yang biasanya wujud dalam bentuk ketulan.
''Ini diikuti rawatan CT Scan dan Angiogram bertujuan untuk mengesan tahap serius kanser berkenaan.
''Selepas diagnosis berkenaan, rawatan terbaik akan dibincangkan bersama pesakit. Jika ia hanya menyerang pada satu bahagian, pembedahan dilakukan bagi membuangnya.
"Berbanding organ lain pada tubuh manusia, hati agak unik kerana ia masih boleh berfungsi walaupun sebahagian besar sudah dibuang," katanya.
Rawatan lain katanya, termasuk pembedahan pemindahan hati yang diderma oleh keluarga terdekat, walaupun dalam jangka panjang ia boleh berulang semula.
Selain itu, rawatan kimoterapi juga boleh dilakukan dengan membuat saluran di bahagian arteri dan menghalakan rawatan itu terus kepada kanser berkenaan.Barah payu dara banyak di Pantai Timur

Oleh MARIATUL QATIAH ZAKARIA
maria.zakaria@utusan.com.my
Kanser merupakan pembunuh nombor satu manusia di dunia. Statistik yang dikeluarkan oleh Pendaftar Kanser Nasional telah menunjukkan bahawa sebanyak 21 773 kes kanser direpotkan di seluruh Semenanjung Malaysia pada tahun 2006.     Daripada jumlah tersebut, wanita merupakan paling ramai menghidap kanser dengan 11 799 orang sementara bilangan lelaki adalah 9974 orang. Kesemua pesakit kanser ini terdiri daripada pelbagai kaum dan didominasi oleh kaum Cina berbanding Melayu dan juga India. Antara catatan kes kanser paling tinggi adalah kanser
Fakta kanser payudara di luar negara
·         Setiap 3 minit, seorang wanita didiagnosis dengan kanser payudara (AMERIKA SYARIKAT)
·         Setiap 11 minit, seorang wanita mati akibat kanser payudara (AMERIKA SYARIKAT)
·         Setiap tahun, 30,000 wanita dan 200 lelaki didiagnosis dengan kanser payudara (UK) 
Fakta kanser payudara di Malaysia

·         Kanser payudara adalah kanser paling biasa keseluruhannya dan kanser paling biasa di kalangan semua wanita dari umur 20 tahun di Malaysia bagi tahun 2002 dan 2003
·         Kanser payudara paling biasa di kalangan kaum Cina, kemudian kaum India dan akhirnya kaum Melayu.
·         Kanser payudara menyumbang 31% daripada jumlah kes kanser wanita yang didiagnosis pada tahun 2003. (30.4% dalam 2002) 
  
kanser yang kedua kekerapannya di kalangan wanita Malaysia pada 2002 & 2003 adalah kanser serviks yang menyumbang kepada 12% dan 12.9% masing-masing daripada jumlah kanser wanita.

SEPERTI diketahui kanser payu dara merupakan penyakit yang menduduki carta tertinggi dalam kategori kanser pembunuh, bukan sahaja di Malaysia tetapi di dunia.
Ini kerana berdasarkan perangkaan, kadar wanita yang menghidap penyakit barah payu dara semakin meningkat dan daripada setiap 20 orang wanita, seorang daripadanya merupakan penghidap penyakit berbahaya itu.
Menurut Pakar Bedah Am, Kelana Jaya Medical Centre Sdn. Bhd., Dr. Peh Kiam Heng, biarpun pelbagai kempen kesedaran dilakukan oleh kerajaan, wanita di negara ini masih terdedah kepada penyakit berbahaya itu.
''Kita tidak mempunyai statistik yang lengkap, namun berdasarkan catatan yang diperoleh daripada beberapa hospital, kadar penyakit barah payu dara menunjukkan peningkatan yang membimbangkan,'' katanya ketika ditemui di pejabatnya baru-baru ini.
Tambah beliau, peningkatan tersebut berlaku kerana kesedaran kaum wanita untuk membuat pemeriksaan kesihatan payu dara masih kurang biarpun pelbagai kempen kesedaran dianjurkan.
Ujar beliau, barah payu dara boleh menyerang sesiapa sahaja tetapi berdasar pengalamannya selama menjadi doktor, banyak kes berlaku di negeri-negeri sebelah Pantai Timur.
Ini kerana menurut beliau, pesakitpesakit di kawasan berkenaan tidak mahu menerima rawatan di hospital malah mereka lebih suka mendapatkan rawatan cara tradisional.
"Ramai daripada pesakit tidak mahu menerima rawatan di hospital kerajaan mahupun hospital swasta dengan alasan suami mereka tidak izinkan.
''Tetapi apabila penyakit mereka menjadi semakin teruk, barulah mereka sedar dan apatkan rawatan di hospital. Ketika itu sudah terlambat kerana penyakit sudah berada di tahap yang kritikal iaitu peringkat empat,'' ulasnya lanjut.
Tambah beliau lagi, ada pesakit yang dikesan menghidapi barah ini pada peringkat awal, tetapi tidak mahu menjalani pembedahan disebabkan beberapa faktor termasuk takutkan rawatan susulan yang mana ia penting untuk membunuh sel barah.
Sikap tersebut jelasnya, menyebabkan barah merebak ke tahap lebih kronik iaitu pada peringkat tiga dan empat.
Menurut Dr. Kiam Heng lagi, banyak faktor risiko yang menyumbang jangkitan barah antaranya genetik, sejarah barah payu dara dalam keluarga, umur mula haid sebelum 12 tahun, putus haid selepas 50 tahun, tidak pernah mengandung atau melahirkan anak pada usia lebih 35 tahun.
Faktor risiko lain, tambah beliau, adalah pemakanan dan gaya hidup yang dilalui.
Bagaimanapun ujar beliau, tiada kajian atau statistik di negara ini yang menunjukkan bagaimana penyakit barah payu dara ini menyerang pesakitnya.
Pada masa yang sama, beliau memberitahu, barah payu dara 'menyerang' semua kaum, tetapi setakat ini paling ramai penghidapnya adalah kaum Cina.
Sementara itu, beliau berkata, barah payu dara adalah antara barah yang boleh dikesan lebih awal melalui kaedah yang betul.
Ini termasuk melalui pemeriksaan sendiri payu dara (PSP) bagi mengesan benjolan pada payu dara.
Bagaimanapun, terdapat juga sesetengah wanita yang langsung tidak menyedari bahawa payu daranya telah diserang barah walaupun telah berulang kali menjalani pemeriksaan di hospital atau membuat pemeriksaan sendiri payu dara.
Ini berlaku ekoran terdapat kanser yang tidak boleh dikesan hanya dengan menyentuh bahagian permukaan kulit payu dara.
Untuk itu, cara yang lebih selamat ialah dengan menjalani proses pengimbasan kanser menggunakan pengimbas mamogram yang mampu mengesan ketumbuhan membabitkan kanser payu dara pada peringkat awal dengan tepat.
Apa yang beliau harapkan agar wanita-wanita di negara ini membuat pemeriksaan kesihatan lebih kerap bagi mengesan kemungkinan dijangkiti pelbagai jenis penyakit kronik.
Melalui pemeriksaan awal, ia dapat membantu mencegah penyakit berkenaan daripada merebak dan akhirnya menjadi pembunuh dalam senyap.


Diabetes 

(kencing manis) :  Hampir 50% pengidap dari Asia. India ; 42.3 juta pesakit, China ; 20.8 juta, Indonesia ; 8.4 juta, Jepun ; 6.8 juta . Diabetes juga menjadi punca utama kematian disebabkan strok di Asia Pasifik. Mengikut kajian kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 1986, 6.3 %  pesakit diabetes di Malaysia. 1995 ;  meningkat 7.7 %, 1996 ; 8.2 %, dan 1996 ; 11.5 %.
Info Diabetes :
·         Boleh memendekkan 10 tahun lebih awal usia pesakit.
·         Punca utama penyebab strok di Asia.
·         Setiap 10 saat , seorang mati kerana komplikasi diabetes.
·         Setiap 30 saat, seorang kehilangan kaki kerana komplikasi diabetes.
·         151 juta pesakit pada 2000
·         220 juta pada 2010
·         300 juta pada 2025 
·         366 juta pada 2030


Apakah Program Transformasi Kerajaan (GTP)?

Program Transformasi Kerajaan (GTP) diperkenalkan oleh Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib Tun Razak pada bulan April 2009, dan akan diterajui oleh beliau. Dua objektif GTP adalah – pertama, untuk mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada rakyat; dan kedua, memacu Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang maju, bersatu-padu dan saksama dengan standard kehidupan yang tinggi untuk semua. Ini sejajar dengan misi nasional ke arah mencapai Wawasan 2020 – untuk Malaysia mencapai status negara maju sepenuhnya.

Enam NKRA telah dikenalpasti untuk menuju ke arah transformasi Kerajaan dan ianya adalah:
 • Mengurangkan jenayah
 • Membanteras rasuah
 • Mempertingkatkan pencapaian pelajar
 • Mempertingkatkan taraf kehidupan isirumah berpendapatan rendah
 • Mempertingkatkan infrastruktur asas luar bandar
 • Mempertingkatkan pengangkutan awam bandar


Isu   Ragut
Kehendak Soalan : Punca dan langkah mengatasi

Pendahuluan
 • jenayah ini semakin membimbangkan
 • peragut biasanya lelaki
 • barang yang diragut - beg tangan, telefon bimbit
Punca ragut
1.  Desakan hidup
 •  Kemelesetan ekonomi - hilang pekerjaan akibat diberhentikan kerja
 •  hilang punca pendapatan untuk menyara hidup dan keluarga
 •   meragut - cara mudah untuk membiayai perbelanjaan
 •  ingin meredakan rasa gian
 • 50% peragut merupakan penagih dadah
 • mahu memperoleh wang dengan cara yang mudah
2.  Sikap mangsa :  wanita
 • memakai barang kemas yang keterlaluan
 • membawa beg tangan
 • kurang/tidak peka dengan keadaan sekeliling
 • kurang peka aspek keselamatan - berjalan bersendirian, berjalan di lorong yang lengang dan tempat sunyi
3.  Kawasan yang kurang ciri-ciri keselamatan
 • tiada kamera litar tertutup - penjenayah berasa selamat
 • tiada lampu - kawasan mejadi gelap
 • tiada rel penghadang/pemisah di laluan pejalan kaki - memudah peragut bermotosikal meragut dan melarikan diri
 • ketiadaan papan tanda amaran tentang kawasan berisiko kjadian ragut
Langkah mengatasi
1.   pemantauan pihak berkuasa
 • meronda lebih kerap di kawasan berisiko tinggi - jenayah ragut tidak mengira masa
 • menempatkan anggota polis berpakaian preman - memantau keadaan dan membanteras kejadian ragut dengan segera
 • pemantauan dibantu oleh ahli NGO/komuniti setempat kerana pihak polis kekurangan anggota.
 • peragut bimbang ditangkap 
2.  pindaan undang-undang berkaitan
 • undang-undang sedia ada dipinda 
 • hukuman penjara lebih lama 
 • denda wang lebih tinggi
 • hukuman sebat
 • peragut bimbang, takut akan hukuman
3. Tambahan ciri-ciri keselamatan di kawasan 'panas'
 • laluan khas pejalan kaki - terpisah dengan laluan motosikal
 • pemasangan CCTV
 • pemasangan lampu - kawasan terang
 • papan tanda amaran


Isu  : Penggunaan kad kredit
Kehendak Soalan : Kesan baik dan kesan buruk

Pendahuluan
 • duit plastik
 • sudah menjadi budaya popular masyarakat masa ini
 • pengganti wang tunai
 • penggunaannya semakin popular
 • mudah dipohon (gaji RM1800/thn) 
 • Visa kad, Master kad
 • memberi kesan baik dan kesan buruk kepada pemiliknya.

Kesan baik

1.  memudahkan urusan seharian
 • tidak perlu membawa wang tunai dalam jumlah yang besar/banyak
 • membeli belah - urusan pembelian barang-barang dan perkhidmatan menggunakan kad
 • pembayaran bil - elektrik, air, telefon
 • banyak premis perniagaan menerima urusan pembelian menggunakan kad kredit.
 • bayar bil pada akhir bulan
2.  selamat
 • pemilik kad kredit tidak bimbang
 • kurang risiko kecurian
 • kehilangan kad dilaporkan kepada institusi pengeluar kad
 • pembatalan serta-merta sebarang bentuk transaksi 
 • kad kredit tidak boleh dipindah milik berbanding wang tunai
 • sebarang urusan pembelian memerlukan pengesahan pemilik kad - tandatangan
3.  kemudahan pinjaman tunai
 • boleh mengatasi kes-kes kecemasan 
 • boleh buat overdraf
 • menyelesaikan masalah kewangan buat sementara waktu
4.  tawaran istimewa
 • perlindungan insurans - insurans kemalangan, insurans perjalanan
 • hadiah promosi - telefon bimbit, barangan elektrik, baucer pecutian
 • kadar faedah renda atau tiada langsng faedah apabila menggunakan kad kredit dengan syarat-syarat tertentu
 • insurans kemalangan, insurans perjalanan

Kesan buruk

1.  Penipuan
 • urusan menggunakan komputer - mudah berlaku penyelewengan
 • maklumat sulit terdedah ketika diproses oleh mesin pemprosesan
 • kad boleh diklonkan - digunakan oleh orang lain untuk berbelanja
 • pemilik menanggung akibat buruk - proses mahkamah yang menyulitkan
2.  beban hutang
 • boros - bebas berbelanja tanpa had
 • boleh digunakan pada bila-bila masa - tidak dapat mengawal nafsu untuk membeli
 • terpengaruh membeli barang yang tidak perlu
 • perbelanjaan idak dikawal - belanja lebih daripada pendapatan
 • banyak hutang kerana tidak mampu membayar penuh - dikenakan faedah lewat bayar 1.5% sebulan atau 18% setahun
 • boleh diisytiharkan muflis- hudup menjadi menderita
3.  kemelesetan ekonomi
 • tabiat berbelanja yangtidak terkawal - menyebabkan inflasi
 • harga barang-barang akan meningkat kerana permintaan melebihi penawaran
 • berlaku inflasi dalam negara - ekonomi akan melesit 
4.  kekangan penggunaannya
 • tidak semua premis perniagaan menerima kaedah pembayaran menggunakan kad kredit
 • terdesak sekiranya menghadapi situasi kecemasan
Kesimpulan
 • harus berdisplin
 • boleh mengawal diri ketika berbelanja

 


Isu : Kecurian kenderaan
Kehendak Soalan : Punca dan langkah mengatasi.

Pendahuluan
 • kenderaan dilarikan daripada pemilik yang sah
 • motosikal, kereta, lori
 • kenderaan dicuri - untuk dijual  bagi mendapatkan duit, komponennya sebagai alat ganti, digunakan untuk melakukan jenayah lain
Punca
1. kecuaian pemilik kenderaan
 • meninggalkan kunci kenderaan 
 • tidak mematikan enjin kenderaan untuk urusan tempoh pendek.
 • meninggalkan barang berharga di dalam kenderaan - kereta
 • meletak kenderaan di tempat sunyi dan gelap
 • meletak kenderaan di kawasan terlindung
 • lokasi kecurian kenderaan - kompleks beli belah, tempat letak kenderaan hotel
2. ketiadaan ciri-ciri keselamatan tambahan pada kenderaan
 • tiada penggera / penggera yang rendah kualitinya
 • tiada kunci / mangga tambahan bagi motosikal
 • tiada pengunci gear, pengunci stereng
3. permintaan tinggi untuk alat ganti kenderaan terpakai
 • alat anti terpakai mempunyai permintaan tinggi - menjimatkan kos kerana harga lebih murah berbanding alat ganti tulen
 • pelumba motosikal haram - curi motor untuk dapatkan alat ganti.
 • terdapat sindiket yang berkerjasama dengan pemilik bengkel haram yg. sanggup membeli alat ganti yang dicuri.
Langkah mengatasi
1. Pemasangan alat keselamatan tambahan
 • penggera , kunci tambahan untuk roda, 'gear' dan 'klac'
 • sistem pengesanan kenderaan(GPS) boleh kesan kedudukan kenderaan
 • ukir nombor pendaftaran kederaan pada bahagian yang mudah dilihat - cermin sisi
2. Berhati-hati
 • letak kenderaan di kawasan yang dikhaskan
 • letak kenderaan di kawasan terang dan mudah dilihat oleh orang ramai
 • memastikan kenderaan telah dikunci
3. pemantauan pihak berkuasa
 • kerap meronda kawasan panas
 • kerap adakan operasi mengesan kenderaan curi
 • pencuri bimbang, takut

Kelemahan ketara pelajar dalam karangan ialah aspek isi-isi karangan.Ini sebahagian sahaja isi yang sempat difikirkan. Banyak lagi idea yang boleh memantapkan huraian. Baiki segera kelemahan. Banyak sumber untuk rujukan. Cuma mahu ambil tahu atau tak mahu layan.


Berang ditegur, anak kejar bapa dengan parang

KULIM 3 Okt. - Berang selepas ditegur kerana membuat bising, seorang pemuda mengamuk untuk mencederakan bapanya dengan parang di Kampung Baru Air Merah, di sini malam tadi.
Berikutan kejadian pukul 11 malam itu, mangsa yang juga pesara tentera terpaksa melarikan diri ke rumah jiran untuk menyelamatkan diri.
Insiden itu bermula apabila pesara berusia 60 tahun tersebut menegur anaknya yang membuat bising di dalam rumah yang menyebabkan suspek berang.
Suspek yang berusia 30-an kemudian memaki hamun bapanya sehingga berlaku pergelutan sebelum pemuda itu mengambil parang untuk menyerang mangsa.
Ketua Polis Daerah, Supritendan Ghuzlan Saleh berkata, sepasukan anggota polis kemudian dikejarkan ke tempat kejadian dan berjaya menyelamatkan keadaan.
"Anggota polis berjaya memujuk suspek sehingga menyerah diri. Tiada ahli keluarga cedera dalam kejadian tersebut," katanya ketika dihubungi di sini hari ini.
Beliau tidak menolak kemungkinan suspek bertindak demikian akibat di bawah pengaruh dadah.
Katanya, kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah dan jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga tujuh tahun dan denda atau kedua-duanya.


Remaja campak bayi baru dilahir dari flat

Oleh ILAH HAFIZ AZIZ
pengarang@utusan.com.my

KUALA LUMPUR 3 Okt. - Tiada perkataan dapat diungkapkan melainkan sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan apabila seorang remaja perempuan tergamak mencampakkan bayi baru dilahirkannya dari tingkat dua sebuah flat di sini.
Mayat bayi yang lengkap sifatnya itu kemudian ditemui oleh orang awam di dalam longkang di Flat Taman Segar, Selayang, di sini hari ini.
Ketika ditemui pukul 7 pagi, mayat bayi itu dalam keadaan tertiarap.
Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Abdul Rahim Abdullah berkata, bertindak atas maklumat, polis menahan remaja perempuan itu yang berusia 19 tahun di rumahnya di tingkat dua di flat itu.
Katanya, remaja yang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Bandar Baru Selayang, mengaku melahirkan bayi itu di dalam tandas rumah yang dijadikan asrama pekerja, pukul 4 pagi ini.
"Remaja itu mengaku yang bayinya tersebut sudah tidak bernyawa selepas dilahirkan lalu membuangnya ke dalam longkang.
"Tiada siapa mengetahui meskipun rumah tersebut turut didiami lapan lagi pekerja restoran termasuk empat pekerja Indonesia," katanya ketika dihubungi di sini hari ini.
Beliau berkata, kes terbabit disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan.
Penduduk, Zarizan Shahari, 27, memberitahu, dia menemui bayi malang itu setelah diminta oleh seorang penduduk lain untuk memeriksa sebuah objek yang mencurigakan di dalam longkang.
"Ketika itu saya baru pulang dari kampung di Jengka, Pahang. Alangkah terkejutnya apabila saya dapati ia adalah mayat seorang bayi yang masih bertali pusat.
"Saya terus menghubungi talian 999, sebelum pihak polis datang memeriksa dan mengambil bayi berkenaan.
"Saya difahamkan, rakan mangsa tidak tahu kejadian itu dan hanya menyedarinya apabila melihat tilam dipenuhi dengan kesan darah," ujarnya yang memberitahu remaja berkenaan baru sahaja berpindah ke flat itu dua bulan lalu.PELANCONGAN KESIHATAN MELAKA

Melaka menyediakan perkhidmatan perubatan yang setaraf dengan negara-negara maju. Selain daripada hospital kerajaan, terdapat beberapa pusat perubatan pakar swasta termasuk The Straits Hospital, Mahkota Medical Centre, Pantai Specialist Hospital dan Southern Hospital. Untuk perubatan penyakit-penyakit biasa, pengunjung boleh pergi ke beratus-ratus klinik yang disediakan oleh doktor-doktor am dan juga di hospital daerah dan klinik-klinik kerajaan

Pelancongan Kesihatan
Melaka menyediakan perkhidmatan perubatan yang setaraf dengan kebanyakan negara maju yang lain. Selain daripada hospital kerajaan, terdapat beberapa buah pusat perubatan swasta seperti Hospital Straits, Hospital Southern, Hospital Melaka dan Pusat Perubatan Pakar Pantai. Untuk rawatan penyakit biasa, seseorang boleh pergi ke salah satu daripada beratus klinik yang dijalankan oleh doktor-doktor perseorangan dan juga hospital serta klinik daerah.
Hospital Southern Sdn Bhd secara majoriti sahamnya dipegang oleh Kerajaan Negeri Melaka. Hospital ini menawarkan rawatan kesihatan kepada banyak syarikat korporat, hotel, bank, kilang-kilang, multi-nasional dan Fomema. Hospital ini terletak secara strategik di tengah-tengahbandar Melaka, bersebelahan dengan Sungai Melaka dan berdekatan dengan hotel-hotel.
Hospital ini menawarkan perkhidmatan pakar dalam pembedahan am, kardiotorasik, saraf, oratasedik, urologi,obstetriks dan ginekologi, pediatriks, pergigian, ubat-ubatan dalaman, ENT, optalmologi, diagnostik radiologi, patologi, anestesiologi dan lain-lain lagi.
Diantara kemudahan dan perkhidmatan yang terdapat di sini adalah radiologi, perkhidmatan makmal klinik, fisioterapi, farmasi, pemeriksaan kesihatan eksekutif serta jabatan kemalangan dan kecemasan 24 jam. Terdapat juga bilik-bilik pembedahan yang besar dan kecil, penerimaan pelalian dan tempat pemulihan, unit rawatan rapi, unit jantung, unit rawatan rapi pediatrik dan neonatal, bilik bersalin dan bilik pembedahan obstetrik, pusat jagaan kanak-kanak dan poliklinik 24 jam.
Untuk membolehkan doktor-doktor dan kakitangan perubatan lain peka dengan perkembangan perubatan dan kesihatan yang terkini, hospital ini kerap menjalankan seminar, program CME dan juga

forum-forum.
Hospital Pantai Ayer Keroh ialah sebuah hospital yang menawarkan 141 buah katil, fasiliti menyeluruh yang melibatkan seramai 38 perunding khidmat dari berbagai bidang. Fasiliti dan perkhidmatannya adalah termasuk pusat kemalangan dan kecemasan 24 jam, unit rawatan rapi, unit rawatan koronari, fasiliti bersalin, pemeriksaan kesihatan, makmal perubatan, farmasi, fisioterapi, perkhidmatan pengimejan, penjagaan kritikal, makmal kardiak yang canggih.
Hospital ini mempunyai kepakaran dalam bidang kardiologi, gastroentrologi, renal dialysis, neurologi, ubat-ubatan dalaman, perkhidmatan endoskopik, pediatrik, urologi, obstetriks, dan ginekologi. Pembedahan dan perkhidmatan pakar termasuklah pembedahan am, ENT, hepato-billary, laparospik, optalmologi, oratasedik, vaskular, kardiak dan pembedahan neuro.
Di Pusat Perubatan Mahkota, selain dari perkhidmatan pakar dan pendiagnosisan. Pakej biasa juga disediakan termasuklah pemeriksaan kesihatan dan juga rawatan pergigian.
Hanya dengan beberapa minit dengan menaiki feri dari Melaka anda akan dapat melihat sebuah pulau yang sangat indah dikenali sebagai Upeh. Dahulunya diusahakan sebagai sebuah tempat pelancongan. Tetapi kini rancangan telah dibuat untuk menukarkannya kepada sebuah pusat rawatan yang unik.. Pulau Upeh ini adalah sebuah projek yang bertujuan untuk melaksanakan wawasan sebuah kumpulan yang terdiri daripada doktor, pengamal rawatan asli, penyelidik, saintis dan guru. Objektifnya adalah untuk membina sebuah tempat yang menggabungkan kaedah perubatan yang terbaik dan kaedah semulajadi untuk penyembuhan penyakit.RM400 juta promosi pelancongan
02/09/2006

 

KERAJAAN memperuntukkan RM400 juta yang akan digunakan untuk promosi pelancongan, termasuk eko-pelancongan dan menaiktaraf infrastruktur, dalam melaksanakan Tahun Melawat Malaysia 2007 (TMM 2007).
Kempen TMM 2007 yang dilancarkan pada bulan Januari lalu menyasar untuk menarik pelancong dari pasaran jarak dekat seperti ASEAN, pasaran jarak sederhana seperti Asia Timur, India dan Negara-negara Teluk serta pasaran jarak jauh seperti Eropah dan Amerika Utara.
Usaha itu dijangka menarik 17.5 juta pelancong pada tahun ini dan 20.1 juta pelancong pada tahun depan.
Pada tahun 2005, industri pelancongan menyumbang pendapatan sebanyak RM31.9 bilion menerusi ketibaan 16.4 juta pelancong asing.
Pelancongan kesihatan dan pendidikan juga telah diberi penekanan.
Prosedur imigresen yang bertambah ringkas, koordinasi yang lebih baik antara agensi kerajaan, operator penerbangan dan pembekal perkhidmatan yang berkaitan bagi memudahkan kemasukan pelancong kesihatan.
Satu unit khas telah ditubuhkan di bawah di bawah Kementerian Kesihatan untuk memberi tumpuan kepada pelancongan kesihatan serta membangunkan negara sebagai pusat serantau perkhidmatan penjagaan kesihatan.
Bagi menggalakkan pelancongan pendidikan, inisiatif cukai telah diberi kepada institusi pendidikan swasta bertujuan meningkatkan kualiti dan mempelbagaikan kursus yang ditawarkan.
 
DUBAI, 1 Mei (Bernama) -- Menteri Pelancongan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor melancarkan laman web www.malaysiahealthcare.com khusus untuk mempromosi sektor pelancongan kesihatan di Malaysia.

"Ia merupakan fasilitator lengkap bagi pelancongan kesihatan di Malaysia, menjadi destinasi sehenti untuk semua keperluan perubatan dan pelancongan, di samping mengumpulkan semua

 perkhidmatan yang berkaitan di atas satu platform," katanya.

Majlis itu diadakan sehari sebelum pelancaran Arabian Travel Market (ATM) 2006.

Delegasi Malaysia ke ATM yang diketuai oleh Tengku Adnan itu terdiri daripada kalangan pegawai-pegawai kanan Tourism Malaysia, Lembaga Pelancongan Negeri, agensi-agensi pelancongan, para pengusaha hotel dan wakil-wakil dari industri pelancongan negara.

Bercakap kepada pemberita semasa persidangan akhbar sempena majlis itu, Tengku Adnan berkata Malaysia akan bekerja keras untuk menarik kehadiran pelancong dari negara-negara rantau Teluk, yang menyumbang kehadiran 147,646 pelancong ke Malaysia sepanjang tahun lepas.

Beliau berkata kehadiran pelancong dari Emiriah Arab Bersatu (UAE) sahaja berjumlah 29,606 sepanjang tahun lepas, yang merupakan peningkatan hampir 40 peratus berbanding jumlah pada tahun sebelumnya.

Katanya pelancong dari UAE tidak memerlukan visa untuk memasuki Malaysia, dan mereka dibenarkan untuk tinggal di Malaysia sehingga tempoh tiga bulan lamanya.

-- BERNAMAUcapan Belanjawan 2012


2011/10/07
“DASAR TRANSFORMASI NASIONAL: BAJET MEMBELA RAKYAT, MENSEJAHTERA NEGARA”
Tuan Yang di-Pertua, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bertajuk “Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada Kumpulan Wang Disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2012 dan bagi memperuntukkan wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu” dibaca bagi kali kedua.

MUQADDIMAH

Saya mulakan lafaz ucapan Bajet tahun 2012 ini dengan menyebut kalimah mulia Bismillahirrahmanirrahim.

Tuan Yang di-Pertua,
Seperti berulang-ulang disurat dan disiratkan dalam Al-Quran yang suci bahawa Allah SWT menyeru kepada kita semua agar menuju sebuah kehidupan dalam suasana ketenteraman, kemakmuran, kesepaduan dan kesejahteraan sebagai orang-orang budiman dan berbakti.

Seperti firman-Nya dalam surah Quraish ayat 3 dan 4:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini yakni Ka’abah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

1. Alhamdulillah, dipanjatkan sejuta pujian ke hadrat Allah SWT di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada rakyat dan negara Malaysia. Sebagai warganegara yang menganut pelbagai kepercayaan, kita mempunyai sebab yang bukan sedikit untuk melahirkan rasa kesyukuran kepada Yang Maha Berkuasa.

2. Hakikatnya, Malaysia adalah negara yang berjaya. Dalam tempoh yang singkat, kita telah merubah wajah Malaysia dari sebuah watan pertanian berpendapatan rendah menjadi negara perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi. Sesungguhnya, kejayaan ini tidak datang bergolek dan tidak terhidang di atas dulang emas. Ia hasil ikatan antara Kerajaan dan rakyat yang telah bersama memecahkan ruyung-ruyung ketidakyakinan dan dogma dengan bertunjangkan perancangan sistematik dan pelaksanaan berkesan. Inilah limpahan rahmat kepada negara yang mempunyai kerajaan bertanggungjawab semenjak merdeka. Kerajaan yang bukan menjanjikan bulan, bintang ataupun cakerawala singgah ke riba tetapi ini adalah sebuah kerajaan yang saban hari memikir, mena’kul, merancang dan melaksanakan dasar serta prakarsa demi kerukunan rakyat dan kesejahteraan negara.

Tuan Yang di-Pertua,

3. Kisah kejayaan seumpama ini, bukan satu kelaziman, ia sebenarnya satu keluarbiasaan. Jika diimbau, terdapat banyak negara di dunia yang mempunyai lebih banyak potensi untuk berjaya daripada Malaysia di awal merdeka, namun, mereka telah rebah tersungkur di tengah jalan walaupun mengendong sarat hasil bumi, malah, tidak terbeban pula oleh faktor garis rekahan yang berpotensi memusnah, seperti, kemajmukan kompleks, perbezaan sosioekonomi yang terikat dengan faktor etnik sekalipun pemisahan fizikal wilayah negara.

4. Jelas termaktub dalam sisir masa, cerita kejayaan pembangunan Malaysia bukan semata-mata kisah yang dilakar di bilik-bilik Lembaga Pengarah bangunan-bangunan pencakar langit. Ia adalah citra yang dinukil pak tani di sawah, nelayan di laut, peneroka di ladang, penoreh getah di estet, penanam sayur di pinggir bandar, pekerja industri di kilang-kilang, usahawan-usahawan bertatih di juang niaga, barisan penjawat awam, guru dan pendidik di bilik-bilik darjah, para pensyarah di kuliah, anggota keselamatan di medan-medan, para profesional, budayawan, seniman, pendek kata seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, kepercayaan, gender mahupun status ekonomi.

5. Setelah 53 bajet, 10 Rancangan Malaysia, 3 Rangka Rancangan Jangka Panjang yang masing-masing berpayung di bawah Dasar Ekonomi Baru antara 1971 hingga 1990, Dasar Pembangunan Nasional melewati tempoh-tempoh 1991 sampai tahun 2000 dan Dasar Wawasan Nasional yang merentasi 2001 hingga 2010, hari ini, kita sederap untuk menyambung langkah menuju negara maju berpendapatan tinggi.

6. Seperti mana semua mengetahui, saya telah memulakan pentadbiran ini dengan menggariskan falsafah pemandu 1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Kemudian, ia telah disusuli dengan pelaksanaan Program Transformasi Kerajaan (GTP) dengan 7 NKRA, Program Transformasi Ekonomi (ETP) dengan 12 NKEA, Model Baru Ekonomi dengan 8 SRI dan baru-baru ini, Program Transformasi Politik yang akan menyaksikan proses besar islah undang-undang bagi membolehkan Malaysia menjadi sebuah negara yang moden, progresif sekaligus demokrasi yang berfungsi. Selain itu, dari masa hingga masa, bagi melengkapkan segala-galanya, Kerajaan akan memetakan lagi beberapa program transformasi sektoral. Kemuncaknya, kesemua program dan inisiatif ini akan berpayung pada Dasar Transformasi Nasional atau DTN yang mula berlangsung pada tahun 2011 sehinggalah 2020.

Tuan Yang di-Pertua,

7. Kemasukan pelaburan langsung asing telah kembali rancak dan menunjukkan trend yang meningkat. Pelaburan langsung asing (FDI) berkembang 6 kali ganda kepada 29 bilion ringgit pada tahun 2010, mencatat pertumbuhan yang tertinggi di Asia. Kemasukan FDI terus melonjak kukuh sebanyak 75 peratus kepada 21.2 bilion ringgit dalam tempoh 6 bulan pertama 2011 berbanding 12.1 bilion ringgit bagi tempoh yang sama tahun 2010. Pada tahun 2012, pelaburan swasta dijangka berkembang kukuh 15.9 peratus disokong oleh peningkatan kemasukan pelaburan langsung asing dan domestik.

8. Asas ekonomi negara kekal utuh. Sistem kewangan dan perbankan negara terus teguh dengan nisbah modal wajaran risiko adalah 14.8 peratus, jauh melebihi paras keperluan 8 peratus dalam piawaian antarabangsa. Rizab antarabangsa terus kukuh mencatat 414.5 bilion ringgit pada 15 September 2011, mampu membiayai 9.5 bulan import tertangguh serta 4.5 kali hutang luar jangka pendek. Pendapatan per kapita dianggarkan meningkat kepada 28,725 ringgit pada tahun 2011 berbanding 26,175 ringgit pada tahun 2010.

9. Berikutan pertumbuhan ekonomi global tidak menentu, perdagangan luar sederhana, tekanan inflasi meningkat serta suasana geopolitik yang bergolak, pertumbuhan ekonomi negara dalam tempoh separuh pertama 2011 mencatat 4.4 peratus. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan ekonomi domestik yang kekal tegap. Momentum ini dijangka meningkat dalam tempoh separuh kedua 2011, dipacu oleh penggunaan dan pelaburan swasta yang lebih rancak. Dengan ini, pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2011 dianggar berkembang 5 hingga 5.5 peratus.

10. Bagi tahun 2012 pula, prospek ekonomi global dijangka lebih mencabar. Tabung Kewangan Antarabangsa telah menyemak semula pertumbuhan ekonomi dunia kepada 4 peratus dan perdagangan dunia kepada 5.8 peratus. Ini berikutan kelembapan ekonomi di Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun, tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditi, krisis hutang negara Eropah serta perdagangan dunia yang lebih perlahan. Perkembangan global ini sudah tentunya memberi impak langsung ke atas ekonomi Malaysia.

11. Mengambil kira faktor ini, Kerajaan akan menyusun strategi merancakkan aktiviti ekonomi domestik terutamanya pelaburan swasta dan awam, serta penggunaan swasta. Pelaburan swasta dan awam dijangka meningkat 15.9 peratus dan 7 peratus, disokong oleh peningkatan pelaburan langsung asing, pelaksanaan projek ETP dan Rolling Plan Kedua (RP-Kedua) di bawah Rancangan Malaysia ke-10 (RMKe-10). Penggunaan swasta di unjur meningkat 7.1 peratus berikutan peningkatan pendapatan boleh guna dan prospek pekerjaan yang lebih positif. Dari sudut penawaran, sektor perkhidmatan dijangka berkembang 6.5 peratus manakala sektor pembinaan meningkat 7 peratus. Oleh itu, pertumbuhan ekonomi negara bagi tahun 2012 diunjurkan antara 5 hingga 6 peratus.

PERUNTUKAN BAJET 2012

Tuan Yang di-Pertua,

12. Bajet 2012 akan menyediakan peruntukan 232.8 bilion ringgit bagi melaksanakan semua rancangan pembangunan Kerajaan termasuk projek dan program di bawah RP-Kedua, NKEA, NKRA dan SRI khususnya menumpukan kepada kesejahteraan rakyat. Daripada jumlah tersebut 181.6 bilion ringgit adalah bagi peruntukan perbelanjaan mengurus dan 51.2 bilion ringgit bagi perbelanjaan pembangunan.

13. Di bawah peruntukan mengurus, 52 bilion ringgit adalah bagi Emolumen dan 30.5 bilion ringgit disediakan bagi Perkhidmatan dan Bekalan. Manakala, 96.5 bilion ringgit diperuntukkan kepada Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap. Sejumlah 1.1 bilion ringgit disediakan untuk Pembelian Aset dan baki 1.5 bilion ringgit untuk perbelanjaan lain.

14. Bagi peruntukan pembangunan pula, 29.8 bilion ringgit disediakan bagi sektor ekonomi untuk menampung keperluan infrastruktur, perindustrian serta pertanian dan pembangunan luar bandar. Sejumlah 13.6 bilion ringgit diperuntukkan bagi sektor sosial, termasuk pendidikan dan latihan, kesihatan, kebajikan, perumahan serta pembangunan masyarakat. Seterusnya, 4.4 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembangunan sektor keselamatan, 1.4 bilion ringgit bagi pentadbiran am dan 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka.

15. Dari segi kutipan hasil Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2012, jumlahnya dianggarkan meningkat 1.9 peratus kepada 186.9 bilion ringgit, berbanding 183.4 bilion ringgit pada tahun 2011. Dengan mengambil kira anggaran hasil dan perbelanjaan, defisit Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2012 dijangka terus berkurangan kepada 4.7 peratus daripada KDNK, berbanding 5.4 peratus pada tahun 2011.

16. Dalam menangani persekitaran luar yang semakin mencabar usaha akan terus dilaksanakan bagi memperkukuh ekonomi domestik. Bagi terus memantapkan pertumbuhan ekonomi negara, Kerajaan akan melaksanakan Pakej Rangsangan Khas dibiayai melalui Private Financing Initiative (PFI). Kaedah ini telah terbukti berjaya merangsangkan ekonomi negara melalui penambahan projek-projek yang produktif dan boleh meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui inisiatif ini, beberapa projek awam seperti pembaikan dan penyelenggaraan sekolah, termasuk pembinaan blok baru, menaiktaraf hospital, rancangan tebatan banjir, menaiktaraf infrastruktur asas luar bandar serta pembinaan perumahan rakyat termasuk perumahan golongan nelayan dan golongan berpendapatan rendah dapat dilaksanakan. Bagi tahun 2012, jumlah projek melalui Pakej Rangsangan Khas ini berjumlah 6 bilion ringgit akan dilaksanakan.FOKUS BAJET 2012

Tuan Yang di-Pertua,

17. Dengan izin Allah SWT jua, Bajet 2012 dirangka dan dirancang bertemakan “DASAR TRANSFORMASI NASIONAL: BAJET MEMBELA RAKYAT, MENSEJAHTERA NEGARA” dengan memberi penekanan kepada lima fokus utama.

FOKUS PERTAMA: MELIGAT PELABURAN

18. Sesungguhnya, sektor perkhidmatan merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara dengan mencatatkan hampir 58 peratus kepada KDNK. Di bawah RMKe-10, Kerajaan mensasarkan sektor ini mencapai 60 peratus kepada KDNK menjelang tahun 2015. Kerajaan akan meliberalkan 17 lagi subsektor perkhidmatan secara berfasa pada tahun 2012, merangkumi perkhidmatan hospital swasta; perkhidmatan pakar perubatan dan pergigian; arkitek; kejuruteraan; perakaunan dan percukaian; perundangan; perkhidmatan kurier; perkhidmatan pendidikan dan latihan; serta perkhidmatan telekomunikasi. Inisiatif ini akan membolehkan hak pegangan ekuiti asing sehingga 100 peratus dalam subsektor terpilih.

19. Tahun 2012 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan Rolling Plan Kedua bagi Rancangan Malaysia Ke-10 dengan peruntukan sebanyak 98.4 bilion ringgit, 49.2 bilion ringgit bagi tahun 2012 dan 49.2 bilion ringgit lagi bagi tahun 2013. Rolling Plan Kedua akan menumpukan kepada projek pembangunan berimpak tinggi dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Serentak itu, untuk mempastikan setiap sen yang dibelanjakan membawa manfaat kepada rakyat, pengurusan nilai, akan terus diamalkan bagi projek baru bernilai 50 juta ringgit ke atas.

20. Antara projek utama yang akan dilaksanakan adalah:

• Projek landasan kereta api berkembar Gemas – Johor Bahru;
• Projek Lebuhraya Pantai Timur Jabor – Kuala Terengganu, Lebuhraya Pantai Barat Banting – Taiping, Lebuhraya Segamat – Tangkak dan Lebuhraya Central Spine serta pembinaan jalan Kota Marudu – Ranau; dan
• Pembangunan semula Pangkalan Udara Sungai Besi Kuala Lumpur.

21. Dalam Rancangan Malaysia Ke-10, Kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak 20 bilion ringgit di bawah Dana Mudahcara perkongsian awam-swasta atau PPP. Ia berperanan sebagai tipping point bagi membantu sektor swasta membangunkan projek yang mempunyai nilai strategik kepada negara. Daripada jumlah ini, 18 bilion ringgit untuk kegunaan projek berimpak tinggi manakala 2 bilion ringgit untuk projek melibatkan usahawan Bumiputera. Bagi tahun 2012 pula, Kerajaan memperuntukkan 2.5 bilion ringgit di bawah dana ini dan dijangka 300 juta ringgit akan digunakan oleh usahawan Bumiputera.

22. Bagi tahun 2012, Kerajaan akan memperuntukkan 978 juta ringgit untuk merancakkan pembangunan di lima wilayah koridor. Di antara projek yang akan dilaksanakan adalah, pembinaan lebuh raya persisiran pantai Johor Bahru-Nusa Jaya di Iskandar Johor; projek pelancongan warisan Taiping di Koridor Utara; projek agropolitan Besut di Koridor Pantai Timur; projek kelompok industri berasaskan kelapa sawit Lahad Datu di Wilayah Koridor Sabah dan projek bekalan air Samalaju di Wilayah Koridor Sarawak.

Tuan Yang di-Pertua,

23. Dalam ikhtiar merancakkan industri perbankan, kewangan dan pasaran modal, usaha berterusan diperlukan bagi menggalakkan pembangunan perkhidmatan kewangan yang lebih berintegrasi serta komprehensif. Ia dapat dicapai dengan penubuhan Pusat Pengurusan Perbendaharaan yang akan membangunkan Malaysia sebagai pusat kewangan berdaya saing di rantau ini. Bagi menarik syarikat multinasional memilih Malaysia sebagai destinasi utama Perkhidmatan Pengurusan Perbendaharaan, Kerajaan mencadangkan pakej galakan berikut:

Pertama: Pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70 peratus selama 5 tahun;

Kedua: Pengecualian cukai pegangan ke atas pembayaran faedah pinjaman; dan

Ketiga: Pengecualian duti setem ke atas surat cara perjanjian pinjaman dan perjanjian perkhidmatan.

Tuan Yang di-Pertua,

24. Seperti dibentang dalam Bajet 2011, Kerajaan bersetuju untuk membangunkan Pusat Kewangan Antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIFD dan menimbang pakej insentif yang menarik. Dengan itu, saya mencadangkan:

Pertama: Pengecualian cukai pendapatan seratus peratus bagi tempoh sepuluh tahun dan pengecualian duti setem ke atas surat cara perjanjian pinjaman dan perjanjian perkhidmatan bagi syarikat berstatus KLIFD;

Kedua: Elaun Bangunan Industri dan Elaun Modal Dipercepatkan bagi syarikat berstatus KLIFD Marquee; dan

Ketiga: Pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70 peratus selama lima tahun bagi pemaju hartanah di KLIFD.

25. Merujuk industri kewangan Islam pula, ia telah berkembang pesat sejak sedekad lalu yakni 22 peratus kepada jumlah keseluruhan aset kewangan berbanding 6.9 peratus pada tahun 2000. Industri kewangan Islam menyumbang 11 peratus kepada jumlah pekerjaan sektor kewangan negara. Sektor perbankan Islam dan takaful terus mencatatkan pertumbuhan dua digit dalam tempoh lima tahun yang lepas.

26. Pasaran sukuk Malaysia juga terus menjadi pasaran bon Islam terbesar di dunia mewakili dua per tiga daripada sukuk terkumpul global. Kita juga menjadi perintis dalam mencipta produk kewangan Islam berinovatif. Pada tahun ini, kita berjaya menerbitkan Sukuk Global Wakala pertama di dunia bernilai dua bilion dolar Amerika dengan lebihan langganan 4.5 kali ganda. Hakikat ini menjadi bukti meningkatnya keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara dan penerimaan dunia terhadap produk kewangan Islam terbitan Malaysia. Lantaran itu, bagi terus menggalakkan penerbitan sukuk yang menggunakan struktur wakala, potongan cukai diberi bagi tempoh tiga tahun ke atas perbelanjaan penerbitan sukuk wakala mulai tahun taksiran 2012. Manakala, pengecualian cukai pendapatan ke atas penerbitan dan urus niaga sukuk bukan ringgit dilanjutkan lagi selama tiga tahun sehingga taksiran 2014.

27. Di sudut lain, Exchange Traded Fund atau ETF merupakan salah satu produk kewangan inovatif. Cabaran krisis kewangan dunia yang berlaku pada tahun 2008 telah membuatkan para pelabur menilai semula tahap risiko pelaburan mereka dan beralih kepada ETF. Ciri kepelbagaian portfolio yang merangkumi keseluruhan spektrum ekuiti, bon dan komoditi membolehkan para pelabur meneroka peluang pelaburan baru melalui pasaran ETF. Untuk merancakkan lagi pembangunan produk ETF, I-VCap, anak syarikat Valuecap Sendirian Berhad akan menyediakan dana permulaan patuh Syariah berjumlah 200 juta ringgit. Dana ini akan memberi pinjaman secara pemadanan dengan jumlah maksimum 20 juta ringgit.


Tuan Yang di-Pertua,

28. InsyaAllah, Kerajaan bercadang untuk menyenaraikan FELDA Global Ventures Holdings atau FGVH sebelum pertengahan tahun 2012 bagi menghasilkan dana untuk menjadikan FGVH sebuah syarikat berstatus konglomerat global. Penyenaraian FGVH akan mewujudkan sebuah lagi syarikat blue chip perladangan di samping meningkatkan minat pelabur antarabangsa terhadap Bursa Malaysia. Walau apa pun, hak dan faedah peneroka akan terus dipelihara melalui pemilikan majoriti saham oleh Koperasi Permodalan FELDA. Apa yang mustahak, setiap peneroka akan menerima “durian runtuh” yang mana jumlahnya akan diumumkan nanti, sebelum penyenaraian dilakukan.

Tuan Yang di-Pertua,

29. Menyedari pula keperluan mempelbagaikan produk pasaran modal bagi menarik pelaburan tempatan dan asing, Kerajaan telah memberi kadar cukai konsesi 10 peratus ke atas dividen pelabur institusi bukan korporat dan pelabur individu dalam Amanah Pelaburan Hartanah sehingga 31 Disember 2011. Bagi terus menggalakkan perkembangan industri ini, Kerajaan mencadangkan galakan cukai dilanjutkan selama 5 tahun lagi mulai 1 Januari 2012 hingga 31 Disember 2016.

30. Seperti yang dimaklumi, Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) menyumbang hampir 31 peratus kepada KDNK, 56 peratus kepada tenaga kerja dan mencakupi 19 peratus daripada jumlah eksport. Sebagai usaha meningkatkan lagi sumbangan PKS kepada pertumbuhan ekonomi, satu skim Dana Pembiayaan PKS patuh syariah berjumlah dua bilion ringgit yang dikendalikan oleh bank-bank Islam terpilih akan diwujudkan pada 2012. Seiring maksud ini, Kerajaan akan menanggung dua peratus daripada kadar keuntungan pembiayaan.

31. Selanjutnya, kita tahu bahawa, kegagalan usahawan bukan semuanya disebabkan oleh ketidakupayaan berniaga tetapi juga oleh faktor di luar kawalan seperti kemelesetan ekonomi dan kenaikan kos. Gagal sekali tidak bermakna gagal selama-lamanya atau pintu kejayaan telah tertutup. Usahawan yang ikhlas dan gigih dalam perniagaan mesti diberi peluang kedua. Bagi tujuan ini, Kerajaan akan menyediakan SME Revitalisation Fund dengan dana 100 juta ringgit. Skim ini menawarkan pinjaman mudah dengan maksimum satu juta ringgit kepada golongan peniaga untuk membangunkan semula perniagaan mereka. Dana ini akan diuruskan oleh SME Bank dan akan ditawarkan pada Januari 2012.

32. Kerajaan juga bercadang untuk menubuhkan satu Dana Kecemasan PKS sebanyak 10 juta ringgit untuk membantu PKS yang terlibat dengan bencana alam. Penubuhan dana ini adalah satu langkah proaktif bagi membantu PKS supaya dapat beroperasi semula seperti biasa dalam tempoh yang singkat. Dana ini akan disalurkan kepada PKS dalam bentuk geran dan pinjaman mudah melalui SME Corporation dan MIDF. Skop pembiayaan dana akan meliputi pembelian mesin dan peralatan untuk menggantikan mesin yang musnah dalam bencana alam, pembelian bahan mentah dan membaik pulih premis.
33. Menyentuh perniagaan francais pula, kita dapati, francais oleh syarikat tempatan dapat memperkasakan jenama Malaysia. Jadinya, bagi terus menyokong pembangunan industri francais tempatan, Kerajaan mencadangkan fi francais yang ditanggung oleh francaisi dibenarkan potongan cukai. Kerajaan menyeru syarikat francais tempatan tidak melepaskan peluang untuk terus berusaha dan memantapkan lagi perniagaan termasuklah mengembangkan sayapnya ke luar negara.

34. Dalam usaha memajukan teknologi hijau dan menjamin kelestarian pembangunan negara, pengecualian sepenuhnya duti import dan duti eksais kepada pemegang francais akan terus diberi bagi mengimport kereta hibrid dan kereta elektrik. Pengecualian cukai ini dilanjutkan sehingga 31 Disember 2013.

35. Berkaitan pelancongan pula, pada tahun 2010, sektor ini berjaya menarik seramai 25 juta pengunjung asing dengan pendapatan 56 bilion ringgit. Bagi terus menggalakkan pelancong dari dalam dan luar negara, destinasi menarik khususnya Pulau Langkawi akan dibangunkan semula. Pelan Induk Lima Tahun Pembangunan Pelancongan Langkawi akan dilancarkan dengan peruntukan pembangunan 420 juta ringgit. Antara inisiatif yang akan diambil ialah menyusun semula Lembaga Pembangunan Langkawi, penubuhan pasukan renjer hutan, menaik taraf muzium, kawasan pantai dan perniagaan serta menyediakan sistem pengangkutan yang lebih efisien.

36. Kerajaan juga akan terus membantu sektor swasta menyediakan lebih banyak kemudahan penginapan bagi menarik pelancong berbelanja tinggi. Bagi menggalakkan lagi pelaburan dalam bidang perhotelan setanding dengan hotel terkemuka di dunia, Kerajaan mencadangkan pengusaha yang melabur dalam hotel baru bertaraf empat dan lima bintang di Semenanjung Malaysia diberi galakan Taraf Perintis dengan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70 peratus atau Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60 peratus bagi tempoh lima tahun. Galakan cukai yang serupa telah diberi kepada pengusaha hotel di Sabah dan Sarawak. Di samping itu, Kerajaan akan memperbadankan Malaysia Healthcare Travel Council bagi membangun dan mempromosi negara sebagai destinasi utama penjagaan kesihatan di rantau ini.

37. Berhubung kadar cukai keuntungan harta tanah (RPGT), kadar tetap RPGT yang rendah iaitu lima peratus didapati tidak begitu berkesan untuk membendung aktiviti spekulasi dalam pasaran hartanah yang mana jika tidak dikawal akan memberi tekanan kepada harga hartanah. Situasi ini dalam jangka masa panjang akan menjejaskan kemampuan golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk memiliki rumah. Bagi menangani masalah ini, Kerajaan mencadangkan kadar RPGT dikaji semula. Bagi hartanah yang dilupuskan dalam tempoh pegangan sehingga dua tahun, kadar RPGT adalah 10 peratus. Bagi hartanah yang dilupuskan dalam tempoh pegangan melebihi dua hingga lima tahun, RPGT dikekalkan pada kadar lima peratus. Bagi hartanah yang dilupuskan selepas lima tahun pula, RPGT tidak dikenakan. Saya yakin, kadar RPGT yang masih rendah ini tidak menjejaskan pemilik hartanah tulin dan sekali gus dapat mengawal aktiviti spekulasi dalam sektor hartanah.

Tuan Yang di-Pertua,

FOKUS KEDUA: MENGUNGGULI MODAL INSAN, MENCERNA KREATIVITI DAN MENCETUS INOVASI

38. Sememangnya, inovasi membolehkan rantaian nilai ekonomi dianjak ke tahap yang lebih tinggi. Inovasi mencetuskan idea baru yang dirubah menjadi nilai komersial berdaya maju. Justeru, institusi penyelidikan perlu menyusun semula strategi untuk menterjemahkan hasil R&D kepada produk yang bernilai komersial. Inovasi perlu diterap dan diamalkan oleh semua, termasuk sektor swasta, sektor awam, NGO, ibu bapa, institusi pengajian tinggi, pelajar sekolah, hatta kanak-kanak prasekolah. Dengan ini, sukacita saya mengumumkan tahun 2012 sebagai tahun Gerakan Inovasi Nasional. Bagi menjayakan hasrat ini, Kerajaan telah mengatur beberapa inisiatif strategik dengan peruntukan 100 juta ringgit seperti berikut:

Pertama: Melaksana program penerapan dan pembangunan inovasi di peringkat sekolah dan IPTA serta di kawasan luar bandar. Program ini akan dijalankan melalui kerjasama antara agensi Kerajaan dan NGO;

Kedua: Meneruskan pelaksanaan program Jejak Inovasi oleh Yayasan Inovasi Malaysia untuk menggalakkan pencetusan idea baru dan pengkomersialan produk inovasi hasil penciptaan rakyat terutamanya di luar bandar;

Ketiga: Memperkenalkan Anugerah Cipta 1Malaysia (C1PTA) bagi mengiktiraf reka cipta pelajar dan belia yang paling inovatif di peringkat nasional. Program ini akan dilaksanakan oleh NGO dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi;

Keempat: Memupuk budaya inovasi melalui program realiti dan dokumentari inovasi di media elektronik serta penerbitan artikel di media cetak;

Kelima: Mempastikan sesuatu produk melalui market validation untuk menentukan daya maju komersial. Untuk ini, Market Validation Fund dengan peruntukan permulaan 30 juta ringgit akan diwujud dan diuruskan oleh Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) dengan kerjasama Agensi Inovasi Malaysia;

Keenam: Lebih daripada 300 harta intelek dalam bentuk produk dan teknologi baru daripada universiti akan ditawarkan kepada sektor swasta untuk dikomersialkan. Jangkaan Gross National Income atau GNI yang dijana adalah melebihi 30 billion ringgit sehingga tahun 2020; dan

Ketujuh: Menganjur World Innovation Forum dan Asia Business Angel Forum pada tahun 2012. Inisiatif ini merupakan sebuah platform untuk menemukan pelabur dan pembiaya serta komuniti usahawan.

39. Untuk membolehkan syarikat PKS memulakan perniagaan produk penyelidikan baru dan pengkomersialan, Kerajaan akan menyediakan Dana Inovasi Pengkomersialan patuh syariah berjumlah 500 juta ringgit pada kadar keuntungan yang menarik. Dana ini membiayai syarikat PKS di mana produknya telah menjalani proses pengesahan pengkomersialan pasaran. Dana ini akan disediakan oleh bank-bank Islam terpilih mulai tahun 2012 dengan Kerajaan menanggung dua peratus daripada kadar keuntungan.

40. Dalam aspek ini juga, industri perkhidmatan reka bentuk yang meliputi kreativiti dan inovasi dapat menyumbang kepada peningkatan fungsi dan keselamatan produk, pengurangan kos serta memenuhi cita rasa pengguna masa kini. Di samping itu, industri ini juga memainkan peranan penting untuk terus meningkatkan produktiviti, kualiti dan daya saing produk. Bagi menggalakkan kreativiti, inovasi dan teknologi moden yang melibatkan pereka bentuk tempatan, Kerajaan mencadangkan perkhidmatan reka bentuk industri diberi galakan Taraf Perintis dengan pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70 peratus selama lima tahun.

Tuan Yang di-Pertua,

41. Ilmu pengetahuan adalah tonggak kepada pembikinan sesebuah tamadun dan pelapik asas bagi mencapai kecemerlangan. Jadinya, untuk menuju aspirasi negara maju berpendapatan tinggi, Kerajaan memberi keutamaan kepada pembangunan sistem pendidikan yang dapat melahirkan tenaga kerja berbakat, berkemahiran tinggi, mempunyai daya kreativiti serta berinovatif. Sektor pendidikan akan diperuntukkan 50.2 bilion ringgit bagi tahun 2012. Bagi Kementerian Pelajaran, peruntukan pembangunan sebanyak 1.9 bilion ringgit akan dibelanjakan untuk semua jenis sekolah terdiri daripada Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil, Sekolah Mubaligh dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.

42. Sebagai tambahan, peruntukan 1 bilion ringgit akan diwujudkan melalui Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah khusus bagi keperluan mendesak untuk membaik-pulih bangunan sekolah, penyelenggaraan, pembelian peralatan dan pembinaan blok tambahan. Daripada peruntukan tersebut, 500 juta ringgit kepada Sekolah Kebangsaan, 100 juta ringgit disediakan kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, 100 juta ringgit Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, 100 juta ringgit Sekolah Mubaligh, 100 juta ringgit Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dan 100 juta ringgit kepada Maktab Rendah Sains MARA.

Tuan Yang di-Pertua,

43. Bagi membolehkan setiap anak-anak Malaysia tanpa mengira latar sosioekonomi berpeluang kepada masa depan yang lebih baik maka kerajaan akan mempastikan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Pada masa ini, pelajar masih dikenakan bayaran 24 ringgit 50 sen bagi sekolah rendah dan 33 ringgit 50 sen bagi sekolah menengah untuk bayaran kokurikulum, kertas ujian dalaman, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia dan Insuran Takaful. Ingin dimaklumkan bahawa, mulai sesi persekolahan 2012, bayaran ini akan dimansuhkan. Dengan ini, sukacita diumumkan bahawa, buat pertama kalinya dalam sejarah, pendidikan rendah dan menengah di sekolah-sekolah kerajaan adalah disedia dengan percuma. Pemansuhan semua bayaran ini akan melibatkan peruntukan sebanyak 150 juta ringgit.

44. Sektor swasta turut memainkan peranan penting dalam menyediakan pendidikan berkualiti untuk melahirkan generasi masa hadapan yang cemerlang. Oleh itu, Kerajaan mencadangkan sekolah swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran dan memenuhi peraturan yang ditetapkan diberi galakan berikut:

Pertama: Pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70 peratus atau Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100 peratus ke atas perbelanjaan modal dalam tempoh lima tahun;

Kedua: Potongan dua kali bagi perbelanjaan promosi di luar negara bagi menarik lebih ramai kemasukan pelajar asing; dan

Ketiga: Pengecualian duti import dan cukai jualan ke atas semua peralatan pembelajaran.

Kerajaan berharap, dengan adanya penjimatan kos ini kepada pengendali sekolah swasta, sebagai imbal balas dapatlah dikurangkan sedikit yuran sekolah para pelajar, agar beban para ibu bapa dapat diringankan.

45. Institusi pendidikan rendah dan menengah yang berdaftar, termasuklah sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah mubaligh dan sekolah agama, seringkali menerima sumbangan kewangan daripada syarikat dan orang perseorangan bagi menambah baik kemudahan di sekolah-sekolah tersebut. Bagi menggalakkan orang ramai menyumbang kepada sekolah-sekolah tersebut, maka sumbangan seperti ini diberi potongan cukai. Kemudahan ini juga dipanjangkan kepada semua tempat-tempat ibadat yang berdaftar. Kerajaan akan menyegerakan kelulusan pengecualian cukai bagi institusi pendidikan dan semua rumah ibadat dalam tempoh masa yang singkat.

46. Di samping itu, sektor swasta adalah disaran untuk berganding bahu memantapkan pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Untuk ini, Kerajaan mencadangkan pemberian galakan cukai berikut:

Pertama: Potongan dua kali ke atas perbelanjaan yang dilakukan oleh syarikat dalam melaksanakan program Internship;

Kedua: Potongan dua kali ke atas pemberian biasiswa; dan

Ketiga: Potongan dua kali ke atas perbelanjaan bagi menyertai pameran kerjaya di luar negara.Tuan Yang di-Pertua,

FOKUS KETIGA: PROGRAM TRANSFORMASI LUAR BANDAR

47. Program Transformasi Luar Bandar atau RTP merupakan pelengkap program transformasi menyeluruh negara. RTP akan mentransformasikan kawasan luar bandar supaya mampu menarik pelaburan swasta, menyediakan peluang pekerjaan dan kegiatan ekonomi serta menggalakkan generasi muda kembali berkhidmat. Oleh itu, Kerajaan akan melaksanakan beberapa langkah seperti berikut:

Pertama: Mewujudkan Pusat Transformasi Luar Bandar atau RTC sebagai pusat integrasi perkhidmatan meliputi pengumpulan, pemprosesan dan pengedaran hasil pengeluaran pertanian; perbankan dan insurans; khidmat nasihat perniagaan; latihan dan kemahiran; klinik serta ruang niaga. Buat permulaan, Terminal Agrobisnes Negara atau TEMAN sedia ada di Wakaf Che Yeh, Kelantan dan Gopeng, di Perak akan dimajukan sebagai projek perintis RTC. Di samping itu, empat lagi RTC akan dibangunkan di Kedah, Johor, Sabah dan Sarawak;

Kedua: Mewujudkan Dana Perkhidmatan Profesional bagi golongan profesional seperti peguam, doktor dan akauntan untuk membuka firma di pekan-pekan kecil. Bagi tujuan ini, dana berjumlah 100 juta ringgit akan disediakan oleh BSN secara pinjaman mudah dengan kadar faedah empat peratus. Di samping itu, surat cara perjanjian pembiayaan skim ini turut diberi pengecualian duti setem; dan

Ketiga: Melaksanakan Program Lonjakan Mega Luar Bandar seluas 6,500 hektar di 11 kawasan Projek Agropolitan seluruh negara yang melibatkan tanaman komoditi, penanaman kontan dan ternakan ikan sangkar dengan peruntukan sebanyak 110 juta ringgit. Di samping itu, RISDA akan melaksanakan program tanaman baru getah dan penanaman semula getah serta kelapa sawit dengan peruntukan 140 juta ringgit yang akan memanfaatkan hampir 20,000 pekebun kecil.

48. Seterusnya, untuk memperkukuhkan pembangunan infrastruktur asas luar bandar secara lebih komprehensif, peruntukan lima bilion ringgit akan disediakan pada tahun 2012. Daripada jumlah tersebut, 1.8 bilion ringgit bagi Program Jalan Luar Bandar dan Projek Jalan Perhubungan Desa untuk membina 2,749 kilometer jaringan jalan raya yang membawa manfaat kepada 1.76 juta penduduk luar bandar. Di samping itu, 2.1 bilion ringgit disediakan bagi memperluas liputan bekalan air bersih kepada 200 ribu rumah serta 1.1 bilion ringgit lagi untuk bekalan elektrik luar bandar kepada 39 ribu buah rumah, khususnya di Sabah dan Sarawak.

49. Melihat kepada kejayaan pelaksanaan Projek Penyelenggaraan Infrastrukur Awam (PIA) dan Projek Infrastruktur Asas (PIAS) dalam menaiktaraf infrastruktur asas terutamanya di luar bandar, Kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 500 juta ringgit lagi demi melangsungkan terus usaha mulia tersebut. Apa yang mustahak, pelaksanaan PIA dan PIAS ini akan melibat penyertaan hampir 29,000 kontraktor Kelas F yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor.

Tuan Yang di-Pertua,

50. Kerajaan amat menitikberatkan bekalan air bersih khususnya kepada masyarakat luar bandar termasuk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, tempoh pelaksanaan projek bekalan air retikulasi ke pedalaman Sabah dan Sarawak mengambil masa yang lama. Sebagai langkah segera, Kerajaan telah membekalkan 20 ribu tangki menggunakan kaedah tadahan air hujan, untuk penduduk pedalaman Sarawak, terutama penduduk rumah panjang yang melibatkan perbelanjaan 52 juta ringgit. Kemudahan ini memberi faedah kepada hampir 100 ribu penduduk. Bagi tahun 2012, program ini akan dipanjangkan pula kepada negeri Sabah dengan peruntukan 50 juta ringgit.

51. Di kawasan FELDA pula, infrastruktur sistem bekalan air yang telah beroperasi melebihi 50 tahun tidak lagi dapat beroperasi dengan baik kerana kebanyakannya telah usang. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya krisis kekurangan dan gangguan bekalan air yang kritikal di sesetengah kawasan FELDA, terutamanya di Pahang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Justeru, Kerajaan akan memperuntukkan 400 juta ringgit bagi kerja-kerja menaik taraf infrastruktur bekalan air secara berperingkat di kawasan-kawasan FELDA yang terpilih.

52. Sementara itu juga, Kerajaan menyedari masih terdapat estet yang belum mempunyai kemudahan bekalan air bersih. Sebagai permulaan, Kerajaan bersetuju menyediakan peruntukan 50 juta ringgit untuk menambah baik kemudahan bekalan air yang melibatkan penyambungan dari estet ke paip utama sedia ada. Kerajaan juga bersetuju supaya Pihak Berkuasa Bekalan Air mengenakan tarif domestik kepada perumahan pekerja estet berbanding dengan tarif industri yang dikenakan sekarang. Kementerian Sumber Manusia akan dipertanggungjawab untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan kemudahan bekalan air ini.

Tuan Yang di-Pertua,

53. Bagi meningkatkan lagi akses perkhidmatan perbankan kepada penduduk luar bandar, BSN akan melantik agen-agen di kawasan luar bandar di seluruh negara untuk menyediakan perkhidmatannya. Dalam tempoh tiga tahun akan datang, BSN akan melantik sejumlah lima ribu agen. Di peringkat permulaan, perkhidmatan yang disediakan meliputi transaksi simpanan dan pengeluaran, pembayaran bil serta pembelian Sijil Simpanan Premium. BSN akan menyediakan 50 juta ringgit bagi membiayai pembangunan sistem, latihan kepada agen dan kos operasi.

54. Selain itu, saya amat maklum bahawa masyarakat luar bandar sering menghadapi masalah perkhidmatan bas yang kurang memuaskan. Bagi menyediakan kemudahan yang lebih selesa, boleh dipercaya dan berkualiti, peruntukan tambahan 150 juta ringgit akan disalurkan kepada Tabung Pembangunan Pengangkutan Awam di SME Bank. Dengan yang demikian, pengusaha bas berhenti-henti, bas mini dan bas sekolah boleh memohon pinjaman mudah dengan kadar faedah empat peratus untuk membeli atau membaik pulih bas. Kemudahan pembiayaan ini akan disediakan mulai 1 Januari 2012.

55. Dalam pada itu, seperti yang terlukis pada gagasan mulia 1Malaysia, tidak ada mana-mana pihak, etnik atau kaum yang akan dipinggirkan. Semuanya mempunyai saham dan hasil mahsul dalam cerita kejayaan Malaysia. Begitulah dari masa ke semasa pula, pembangunan dan kebajikan Orang Asli terus menjadi agenda penting Kerajaan. Pada waktu ini, terdapat seramai 190 ribu Orang Asli di seluruh negara dengan majoritinya tinggal di Pahang dan Perak. Bagi tahun 2012, Kerajaan akan memperuntukkan 90 juta ringgit untuk penyediaan kemudahan asas termasuk memperluaskan projek bekalan air terawat serta program penjanaan pendapatan. Sememangnya, Kerajaan amat bersimpati dengan bencana tanah runtuh yang berlaku di kawasan Sungai Ruil, Cameron Highlands baru-baru ini. Untuk mempastikan keselamatan penduduk Orang Asli di kawasan tersebut, Kerajaan dengan ini memperuntukkan 20 juta ringgit bagi pemindahan penduduk ke kawasan perumahan baru.Tuan Yang di-Pertua,

FOKUS KEEMPAT: MEMPERKEJAP PERKHIDMATAN AWAM

56. Bajet 2012 akan memperkenalkan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam atau SBPA yang akan menggantikan Sistem Saraan Malaysia atau SSM. Sesungguhnya, SBPA digubal dengan matlamat mentransformasikan Perkhidmatan Awam Malaysia supaya menjadi organisasi yang lebih dinamik, responsif dan berorientasikan prestasi. SBPA akan memperkenalkan prinsip perubahan radikal dalam pengambilan dan pengisian jawatan serta pembangunan kerjaya dengan teras pengekalan atau penamatan perkhidmatan penjawat awam berasaskan prestasi kerja. SBPA ini mempunyai elemen-elemen berikut:

Pertama: Mewujudkan Dasar Pemisah atau exit policy bagi penjawat awam yang berprestasi rendah dan mereka yang memilih untuk meninggalkan perkhidmatan;

Kedua: Menambah baik struktur gaji penjawat awam melalui pembentukan gaji sebaris dengan mewujudkan lebih banyak mata gaji supaya penjawat awam terus mendapat kenaikan tahunan bagi tempoh yang lebih lama. Dengan itu, gaji maksimum bagi sesuatu gred adalah lebih tinggi daripada sekarang. Contohnya, jika di bawah SSM, bagi seorang guru pada gred DG48, gaji maksimum adalah 6,325 ringgit dan 39 sen, kelak, di bawah SBPA, gaji maksimum beliau akan meningkat 37.7 peratus kepada 8,710 ringgit. Bagi guru bukan siswazah pula, jika di bawah SSM kini, yang berada pada gred DG34, gaji maksimum adalah 3,860 ringgit dan 52 sen, kelak nanti, di bawah SBPA ia akan meningkat 39 peratus kepada 5,370 ringgit;

Ketiga: Pada perutusan khas Hari Guru yang lalu, saya telah mengumumkan laluan kerjaya perkhidmatan perguruan siswazah yang lebih baik. Tidak perlu lagi seperti dulu, seorang guru terpaksa menunggu sehingga 20 tahun untuk naik pangkat, sebaliknya sekarang, dalam skim baru mengikut time-based, seorang guru akan mendapat gred 44 pada tahun ke-8 dan gred 48 pada tahun ke-16. Bagi guru bukan siswazah, dari gred 29 kepada 32, jika mengikut sistem time-based sekarang, ia memakan masa 10 tahun, namun, di bawah SBPA hanya mengambil tempoh lapan tahun sahaja. Seterusnya pula, bagi kenaikan gred 32 ke 34, jika sekarang ini bergantung pada kekosongan, tetapi di bawah SBPA kelak, kaedah time-based lapan tahun turut diterima pakai; dan

Keempat: Kenaikan Gaji Tahunan tidak pernah disemak sejak 1991. Mulai tahun 2012, Kenaikan Gaji Tahunan penjawat awam akan ditingkatkan antara 80 hingga 320 ringgit mengikut gred. Di samping itu, bagi penjawat awam yang menerima opsyen ke SBPA, akan mendapat faedah kenaikan gaji, di antara 7 hingga 13 peratus.

57. Kerajaan sentiasa prihatin ke atas beban kewangan yang ditanggung oleh pesara. Dengan pelaksanaan SBPA, lebih 600 ribu pesara Kerajaan akan menikmati pelarasan pencen yang melibatkan peruntukan 600 juta ringgit. Mulai tahun 2013 nanti, Kerajaan akan melaksanakan kenaikan tahunan pencen pesara sebanyak dua peratus setahun tanpa perlu menunggu sebarang semakan sistem saraan atau pelarasan gaji.

58. Dunia yang semakin maju menyaksikan keterdepanan dalam teknologi dan sains perubatan. Hari ini, kita adalah sebuah negara yang secara relatifnya muda namun suka tidak suka, pada suatu masa nanti kita turut akan menghadapi fenomena biasa yang berlaku kepada mana-mana negara sedang meningkat maju dan maju. Antara elemennya, kadar kelahiran berkurang, keluarga memilih untuk mempunyai bilangan anak yang lebih kecil dan kadar penuaan meningkat. Lalu, adalah tidak ekonomikal sifatnya dalam keadaan begini jika umur persaraan tidak dilanjutkan, sedangkan harus barang diingat bahawa kerajaan akan menanggung kos gratuiti dan pembayaran pencen.

59. Ternyata, penjawat awam yang berumur antara 55 tahun hingga 60 tahun masih boleh memberi sumbangan berdasarkan kemahiran dan pengalaman mereka. Oleh itu, Kerajaan bersetuju untuk melanjutkan umur persaraan wajib daripada 58 tahun kepada 60 tahun bagi mengoptimumkan sumbangan pegawai perkhidmatan awam. Pelanjutan ini tidak akan menjejaskan peluang pekerjaan kepada generasi muda kerana sektor awam dan swasta akan terus mewujudkan peluang pekerjaan baru.

Tuan Yang di-Pertua,

60. Kerajaan sentiasa berpegang kepada falsafah dan prinsip bahawa usaha memperbaiki diri dan menambah ilmu di dada tidak berpenghujung malah pembelajaran adalah satu proses sepanjang hayat. Untuk menjadi pelaksana yang berkesan kepada dasar-dasar kerajaan, penjawat awam mesti sentiasa melengkapkan diri dengan pengetahuan, mempunyai pemikiran dinamik dan analitis.

61. Bagi maksud ini, Kerajaan akan menawarkan bantuan yuran pengajian kepada penjawat awam untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi secara separuh masa. Pada tahun 2012, Kerajaan dengan kerjasama IPTA akan menawarkan 5,000 peluang peringkat ijazah sarjana dan 500 lagi peringkat kedoktoran falsafah kepada penjawat awam yang layak, termasuklah para guru dengan peruntukan sebanyak 120 juta ringgit. Kita akan menawarkan 20,000 tempat kepada kumpulan guru diploma yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Untuk tujuan ini kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 80 juta ringgit bagi tahun pertama. Kita yakin, dengan pendekatan ini, para penjawat awam dan para guru, secara keseluruhan perjalanan kerjaya mereka akan bertambah baik dengan peluang kenaikan pangkat yang lebih cerah.

62. Salah satu daripada lapan Inisiatif Pembaharuan Strategik yang telah dikenal pasti dalam mentransformasikan negara adalah Penambahbaikan Kewangan Sektor Awam atau Public Finance Reform. Inisiatif ini akan dapat meningkatkan keberkesanan dan ketelusan pengurusan kewangan sektor awam. Selain itu, sistem pentadbiran cukai yang cekap dan berkesan merupakan prasyarat untuk memperluaskan asas cukai dan meningkatkan pematuhan oleh pembayar cukai. Langkah penguatkuasaan akan dipertingkatkan dengan melaksanakan operasi bersepadu bersama agensi berkaitan, di samping memperkukuhkan sistem ICT agensi pengutip hasil.

63. Kerajaan juga tentunya menghargai khidmat dan jasa kakitangan yang telah menamatkan kontrak dari Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA), Kementerian Penerangan dan Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) yang berjumlah seramai 4,300 orang. Bagi membantu golongan ini meringankan kos sara hidup, Kerajaan akan memberi bayaran khas sebanyak tiga ribu ringgit secara one-off.

Tuan Yang di-Pertua,

64. Lanjutan daripada ucapan saya sempena Hari Malaysia 16hb September baru-baru ini, kita bakal menempa wajah baru landskap sosiopolitik negara. Pemansuhan, pemindaan dan penggubalan kerangka perundangan baru bagi mengimbangi antara kepentingan keselamatan negara dan kebebasan individu akan memerlukan ‘Policing in a modern and open society’. Falsafah kepolisian yang dibentuk dalam era insurgency dan ketidaktentuan tidak lagi sesuai pada kontemporari ini. Kita mahu integriti dan wibawa pihak polis kekal terjunjung tinggi. Bagi merealisasikannya, kita memerlukan pasukan Polis yang moden dengan latihan yang sesuai dengan era baru, menuil teknologi moden, kelengkapan terkini dan cara penyiasatan dan pengumpulan bukti yang saintifik dan canggih. Untuk ini, peruntukan khas 200 juta ringgit akan disediakan. Manakala sejumlah 442 juta ringgit lagi akan diperuntukkan pada tahun 2012, untuk perbelanjaan pembangunan PDRM. Antara projek yang akan dilaksanakan merangkumi projek perumahan anggota polis, penambahbaikan ibu pejabat, balai dan pusat latihan.

65. Rakyat Malaysia turut insaf bahawa harga kita menikmati keamanan dan kemakmuran bukannya percuma. Ia dibayar oleh mereka yang menyarung seragam Angkatan Tentera Malaysia yang merupakan benteng pertahanan utama negara. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, sudah menjadi tugas kita untuk sentiasa memelihara kebajikan mereka. Kebajikan anggota tentera sentiasa menjadi perhatian Kerajaan bagi mempastikan anggota tentera fokus dalam menjalankan tugas. Tempat tinggal dan suasana kem yang selesa dapat menjadi pemangkin kepada prestasi kerja yang positif di kalangan anggota. Untuk itu, Kerajaan akan memperuntukkan 500 juta ringgit di bawah program Army Care untuk menaik taraf dan menyelenggarakan kem dan kuarters tentera di seluruh negara.

66. Terdapat seramai 175 ribu anggota tentera yang menamatkan perkhidmatan setelah berkhidmat kurang daripada 21 tahun dan tidak menerima pencen. Akibatnya, mereka menghadapi kesukaran mendapatkan pekerjaan untuk menampung kos sara hidup. Bagi meringankan beban golongan ini, Kerajaan akan menyediakan program latihan khusus untuk mereka yang sudah bersara tanpa pencen bagi menceburi bidang perniagaan serta membantu mendapatkan pekerjaan dalam sektor awam dan swasta kepada mereka yang layak. Untuk melaksanakan insentif ini, sebanyak 50 juta ringgit akan disediakan.

67. Sejarah negara penuh dengan cerita-cerita wira yang tidak di dendang. Mereka yang apabila telah mendengar panggilan Pertiwi untuk berkhidmat, telah menyahutnya tanpa berlengah. Ini termasuklah lebih 48,000 bekas anggota polis khas dan polis tambahan yang pernah berkhidmat menjaga keselamatan negara semasa zaman darurat. Mereka terdiri daripada anggota Home Guard, Special Constable, Extra Police Constable, Auxilliary Police, Women Auxilliary Police, Women Special Constable, Border Scout dan Jungle Scout.

68. Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang mengenang budi. Kita tidak akan membiarkan wirawan dan wirawati tanpa pembelaan yang sewajarnya. Kita tidak sekali-kali seperti setengah pihak yang menafi dan memperlekehkan jasa bakti mereka. Sesungguhnya, keringat dan air mata mereka serta keluarga yang membasahi bumi bertuah ini akan terus malar dan segar dalam sanubari dan ingatan setiap rakyat Malaysia. Sebagai mengenang jasa bakti mereka, Kerajaan akan memberi sumbangan sebanyak tiga ribu ringgit secara one-off kepada setiap bekas anggota serta duda dan balu mereka yang kesemuanya berjumlah hampir 62,000 orang. Sumbangan ini sedikit sebanyak diharapkan dapat membantu meringankan kos sara hidup.Tuan Yang di-Pertua,

FOKUS KELIMA: MEREDAKAN INFLASI DAN MENGIMARAH KEHIDUPAN RAKYAT

69. Kerajaan mendengar rintihan rakyat tentang kenaikan harga barang terutamanya bahan makanan. Bagi menangani fenomena ini, Kerajaan akan mengambil langkah-langkah yang bersepadu bersifat jangka pendek, sederhana dan panjang. Antaranya meningkatkan pengeluaran makanan seperti beras, daging, sayur-sayuran dan buah-buahan melalui langkah berikut:

Pertama: Melancarkan Dasar Agro Makanan Negara 2011 hingga 2020 yang menggariskan empat strategi iaitu menjamin bekalan makanan mencukupi, meningkatkan nilai ditambah, melengkapkan dan memperkukuhkan rantaian bekalan serta menyediakan guna tenaga pertanian berpengetahuan dan terlatih;

Kedua: Memperuntukkan 1.1 bilion ringgit pada 2012 bagi pembangunan sektor pertanian. Antara projek utama adalah Projek Pertanian Bersepadu Terengganu Utara, Projek Pengairan Sabah dan Sarawak, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga atau TEKUN dan projek-projek lain di bawah NKEA;

Ketiga: Memperluaskan skop pembiayaan Dana Pertanian Komersial kepada projek pertanian berinovasi. Dengan ikhtiar ini, jumlah dan pendapatan usahawan tani dapat dipertingkatkan. Peruntukan 300 juta ringgit akan disediakan; dan

Keempat: Memperbanyakkan program ladang kontrak bagi mempastikan bekalan produk makanan mencukupi. Program ini akan dikendalikan oleh FAMA di mana hasil keluaran akan dipasarkan terus ke pasar tani seluruh negara. Seramai 4,500 usahawan tani akan terlibat dengan keluasan tanah 7,000 hektar. Untuk tujuan ini, peruntukan 14 juta ringgit disediakan.

Tuan Yang di-Pertua,

70. Kita kini mendengar pihak-pihak tertentu menguar-uarkan konsep negara berkebajikan. Kita ucapkan tahniah kepada mereka kerana baru sedar terhadap konsep negara kebajikan ini. Namun, kita minta mereka ada sedikit rasa keikhlasan politik, janganlah berlagak seolah-olah merekalah orang pertama yang menemui formula ini. Bukankah Kerajaan Barisan Nasional sudah sejak sekian lama mengamalkan konsep negara berkebajikan? Tidakkah berkebajikan kerajaan Barisan Nasional kini, apabila:

Pertama: Bagi setiap kilogram beras super tempatan, harga asal 2 ringgit 40 sen, rakyat hanya bayar 1 ringgit 80 sen. Subsidi Kerajaan berjumlah 60 sen atau 25 peratus dari harga sebenar;

Kedua: Bagi setiap kilogram gula, harga asal 2 ringgit 50 sen, rakyat hanya bayar 2 ringgit 30 sen. Subsidi Kerajaan berjumlah 20 sen atau 8 peratus dari harga sebenar;

Ketiga: Bagi setiap kilogram minyak masak, harga asal 4 ringgit 75 sen, rakyat hanya bayar 2 ringgit 50 sen. Subsidi Kerajaan berjumlah 2 ringgit 25 sen atau 47 peratus dari harga sebenar; dan

Keempat: Bagi setiap kilogram tepung gandum, harga asal 1 ringgit 90 sen, rakyat hanya bayar 1 ringgit 35 sen. Subsidi Kerajaan berjumlah 55 sen atau 29 peratus dari harga sebenar.

Kesimpulannya, keseluruhan subsidi bahan makanan asas ini menelan belanja 2.3 bilion ringgit dan dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaya atau miskin, bandar atau luar bandar. Oleh yang demikian itu, kita ingin bertanya, tidakkah ini dinamakan negara kebajikan?

Tuan yang di-Pertua,

71. Tidak cukup sekadar itu, subsidi Kerajaan bukan terhad hanya kepada bahan makanan asas sahaja, ia juga merangkumi subsidi produk petroleum dan bantuan tunai yang melibatkan sebanyak 17 bilion ringgit. Ini meliputi:

Pertama: Bagi setiap liter petrol RON95, harga asal 2 ringgit 75 sen, rakyat hanya bayar 1 ringgit 90 sen. Subsidi Kerajaan berjumlah 85 sen atau 31 peratus dari harga sebenar;

Kedua: Bagi setiap liter diesel, harga asal 2 ringgit 66 sen, rakyat hanya bayar 1 ringgit 80 sen. Subsidi Kerajaan berjumlah 86 sen atau 32 peratus dari harga sebenar; dan

Ketiga: Bagi setiap tong 14 kilogram gas memasak, harga asal 48 ringgit 2 sen, rakyat hanya bayar 26 ringgit 60 sen. Subsidi Kerajaan berjumlah 21 ringgit 42 sen atau 45 peratus dari harga sebenar.

72. Selain itu, Kerajaan juga akan meneruskan pemberian subsidi bil elektrik berjumlah 20 ringgit sebulan dan ke bawah yang telah dilaksanakan sejak 2009. Pemberian subsidi ini melibatkan peruntukan 150 juta ringgit dan seramai 1 juta isi rumah akan mendapat manfaat.

Untuk makluman, segala subsidi, insentif dan bantuan ini berjumlah 33.2 bilion ringgit. Semuanya dengan semangat Rakyat Didahulukan.

Tuan Yang di-Pertua,

73. Bagi tahun 2012, Kerajaan akan menyediakan 1.2 bilion ringgit untuk program Kebajikan Rakyat 1Malaysia atau KAR1SMA yang merangkumi bantuan kepada warga emas miskin sebanyak 300 ringgit sebulan; bantuan kanak-kanak miskin 100 ringgit sebulan, dengan had maksimum 450 ringgit sebulan serta bantuan dan elaun kepada Orang Kurang Upaya (OKU) antara 150 hingga 300 ringgit sebulan. KAR1SMA akan memberi manfaat kepada hampir 500 ribu rakyat dalam membantu meringankan beban sara hidup.

74. Selanjutnya, Kerajaan juga akan mengambil langkah bagi membendung kenaikan kos dan harga serta membantu mengurangkan beban rakyat seperti berikut:

Pertama: Menambah bilangan Kedai Rakyat 1Malaysia ke seluruh negara. KR1M menawarkan 250 jenis produk berjenama 1Malaysia meliputi keperluan harian pengguna pada harga sehingga 40 peratus lebih rendah. Memandangkan sambutan yang amat menggalakkan, Kerajaan juga bercadang membuka 85 unit tambahan sehingga akhir 2012 dengan peruntukan 40 juta ringgit;

Kedua: Membuka 30 unit Agro Bazaar Kedai Rakyat di seluruh negara bagi memasarkan produk pertanian dan barangan berjenama 1Malaysia. Di samping itu, Kerajaan akan memperluaskan penjualan produk 1Malaysia di semua kedai di bawah Program Transformasi Kedai Runcit (TUKAR), kedai FELDA dan kedai serbaneka stesen minyak seluruh negara; dan

Ketiga: Memperluas dan mempromosi Menu Rakyat 1Malaysia yang menawarkan pakej menu makanan popular pada harga yang berpatutan iaitu maksimum dua ringgit bagi sarapan pagi dan empat ringgit bagi makan tengah hari. Sehingga kini, lebih 700 pengusaha telah mengambil bahagian dan dijangka diperluaskan kepada 3,000 pengusaha pada akhir 2012. Untuk mengembangkan lagi langkah ini, Kerajaan menggalakkan semua pengusaha kafeteria di pejabat Kerajaan dan swasta melaksanakan inisiatif Menu Rakyat 1Malaysia.

Tuan Yang di-Pertua,

75. Bagi memenuhi permintaan rumah golongan berpendapatan kurang daripada 3,000 ringgit, Kerajaan telah melancarkan Skim Rumah Pertamaku pada Mac 2011. Untuk menambah baik skim ini, Kerajaan mencadangkan had maksimum harga rumah dinaikkan daripada 220 ribu kepada 400 ribu ringgit. Penambahbaikan ini boleh dinikmati oleh pembeli rumah melalui pinjaman bersama suami isteri bermula Januari 2012.

76. Bagi membantu pembeli mencapai impian mereka memiliki rumah pertama, pihak kerajaan telah menubuhkan Perumahan Rakyat 1Malaysia atau PR1MA sebagai satu agensi tunggal yang berperanan untuk membangun dan menyelenggarakan perumahan mampu milik berkualiti khusus untuk memenuhi keperluan golongan berpendapatan sederhana. PR1MA akan berperanan sebagai pemaju untuk projek yang diadakan di tapak pemilikan Kerajaan. Justeru, Kerajaan bercadang untuk memajukan beberapa bidang tanah pemilikan Kerajaan di sekitar Sungai Besi dan Sungai Buloh untuk projek sedemikian. Kerajaan juga akan mengenalpasti kawasan-kawasan berhampiran stesen MRT, LRT atau pengangkutan awam sebagai kawasan pilihan utama untuk dimajukan oleh PR1MA.

77. Di samping itu, PR1MA juga mengalu-alukan kerjasama antara pihak swasta untuk membangunkan projek-projek sedemikian. Sehubungan dengan itu, beberapa pemaju swasta juga telah menyahut seruan Kerajaan untuk menyediakan rumah mampu milik berkualiti. PR1MA akan memainkan peranan supaya proses pengagihan untuk projek-projek ini dijalankan secara telus dan adil melalui sistem pengundian terbuka. Pada tahun 2011, sebanyak 1,880 unit rumah akan mula dibina di Putrajaya dan Bandar Tun Razak.

78. Bagi tahun 2012 pula, 7,700 unit rumah akan dibina di Cyberjaya, Putra Heights, Seremban, Damansara dan Bukit Raja. Harga rumah yang ditawarkan di bawah skim ini lebih rendah berbanding dengan harga pasaran disebabkan tanah dan dana mudahcara disediakan kepada pemaju. Sebagai contoh, satu unit apartmen dengan keluasan 1,000 kaki persegi di Putrajaya dijual pada harga 150 ribu ringgit berbanding harga pasaran 220 ribu ringgit. Kerajaan juga akan memberi pengecualian sepenuhnya duti setem ke atas surat cara perjanjian pinjaman di bawah program ini.

79. Pada kebiasaannya, rumah dijual sebelum pembinaan bermula di mana pembeli akan menanggung risiko sekiranya rumah tidak siap atau lewat disiapkan. Bagi melindungi pembeli, Kerajaan menggalakkan lebih banyak pembinaan rumah menggunakan kaedah bina kemudian jual. Untuk tujuan ini, bank-bank Islam yang telah bersetuju akan menyediakan pembiayaan patuh syariah dan mengambil risiko pembinaan. Pembeli hanya membayar ansuran setelah rumah siap dibina. Skim ini akan dilaksanakan bagi rumah bernilai 600 ribu ringgit dan ke bawah.

80. Masih ramai lagi rakyat yang belum memiliki rumah, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Justeru, Kerajaan akan meneruskan pelaksanaan Program Perumahan Rakyat (PPR) di seluruh negara dengan membina lebih 75 ribu unit rumah mampu milik di bawah RMKe-10. Bagi tahun 2012, 443 juta ringgit di peruntukan bagi membina hampir 8,000 unit PPR disewa dan lebih 7,000 unit PPR dimiliki.

81. Selain itu, Program Rumah Mesra Rakyat yang dikendalikan oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) akan diteruskan bagi membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah lebih selesa. Di bawah program ini, mereka yang mempunyai tanah persendirian dan tidak memiliki rumah atau tinggal di rumah usang, boleh mendapatkan pembiayaan untuk membina rumah sendiri. SPNB akan diberikan peruntukan tambahan untuk membina 10 ribu unit Rumah Mesra Rakyat pada tahun 2012. Kos rumah yang berharga 65 ribu ringgit ini, akan dijual dengan harga 45 ribu ringgit sahaja. Di sini, bagi setiap unit rumah, Kerajaan akan memberi subsidi sejumlah 20 ribu ringgit. Sebanyak 200 juta ringgit akan diperuntukkan untuk program ini.

82. Selain itu, melalui Program Pemulihan Rumah Terbengkalai, Kerajaan berjaya memulihkan dan mendapat Sijil Layak Menduduki (CF) bagi 82 projek yang melibatkan lebih 15,000 unit rumah. Kerajaan akan terus melaksanakan usaha murni ini pada tahun 2012 dengan peruntukan 63 juta ringgit untuk memulihkan 1,270 unit rumah terbengkalai. Kerajaan juga memperuntukkan 40 juta ringgit bagi membaik pulih dan menyelenggarakan rumah kos rendah awam dan swasta.

83. Golongan ekspatriat turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Jumlah ekspatriat yang bekerja di Malaysia telah meningkat kepada lebih kurang 41 ribu orang. Untuk menyediakan suasana kondusif bagi menggalakkan ekspatriat terus berkhidmat di Malaysia, Kerajaan akan membenarkan golongan ini mengeluarkan caruman KWSP untuk pembiayaan pinjaman perumahan, sama seperti kemudahan yang diberi kepada warganegara.

84. Kepada para nelayan, Kerajaan bersimpati dengan kesukaran yang dihadapi mereka ini yang tiada pendapatan tetap dan bergantung semata-mata kepada hasil tangkapan. Kita maklum bahawa, kebanyakan nelayan memiliki rumah yang daif dan kurang selesa. Sehubungan itu, Kerajaan akan mewujudkan Tabung Khas Perumahan Nelayan dengan peruntukan 300 juta ringgit untuk membina dan membaik pulih rumah mereka agar menjadi lebih selesa dengan prasarana asas.

Tuan Yang di-Pertua

85. Kerajaan akan terus menyediakan perkhidmatan kesihatan terbaik untuk rakyat, terutamanya rawatan berkualiti, peralatan terkini serta persekitaran lebih selesa. Bagi tahun 2012, sektor perkhidmatan kesihatan akan diperuntukkan 15 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan 1.8 bilion ringgit bagi perbelanjaan pembangunan. Ini melibatkan antaranya pembinaan dan menaik taraf hospital termasuk di Bera, Kuala Krai, Dungun, Sri Aman dan Tuaran serta menambah baik blok bersalin di Hospital Putrajaya. Kerajaan juga akan menambah baik 81 klinik kesihatan luar bandar di seluruh negara dan membuka 50 klinik 1Malaysia.

Tuan Yang di-Pertua,

86. Kerajaan amat prihatin dengan keselesaan rakyat terbanyak. Untuk itu, Hentian Pudu Raya yang digunakan oleh hampir 80,000 pengguna pada satu-satu masa, yang dahulunya dalam keadaan daif dan kotor, telah dinaiktaraf dengan belanja sebanyak 40 juta ringgit. Kini, Hentian Pudu Raya telah berwajah baru dan dinamakan semula sebagai Pudu Sentral.

87. Langkah yang sama akan diambil untuk menambah baik Hospital Kuala Lumpur (HKL) yang merupakan nadi perkhidmatan kesihatan di kota dan dikunjungi hampir 3,000 pesakit luar setiap hari. Demi keselesaan warga kota, hospital yang berusia 141 tahun dan merupakan hospital tertua di Malaysia ini akan dinaiktaraf supaya menjadi sebuah hospital primer negara dilengkapi dengan peralatan terkini dan canggih dengan peruntukan 300 juta ringgit. Dari peruntukan ini, 50 juta ringgit akan digunakan untuk membina sebuah sayap baru HKL khusus untuk rawatan pesakit luar.

88. Kerajaan juga memahami beban kerja pegawai perubatan di mana mereka bertugas berterusan melebihi 45 hingga 120 jam seminggu. Situasi ini sememangnya tidak kondusif untuk mereka memberi rawatan berkualiti. Oleh yang demikian, Kerajaan telah memperkenalkan jadual kerja luwes atau fleksi Pegawai Perubatan Siswazah, di mana waktu kerja di jadual semula kepada purata 60 jam seminggu. Bagi menggantikan Elaun Luar Waktu Bekerja Biasa, Kerajaan memperkenalkan Elaun Khas Waktu Bekerja Fleksi sebanyak 600 ringgit sebulan berkuat kuasa 1 September 2011. Bagi pakar dan pegawai perubatan, Kerajaan juga bersetuju menaikkan elaun on-call semalaman antara 30 hingga 80 ringgit berkuat kuasa pada tarikh yang sama.

Tuan Yang di-Pertua,

89. Untuk menambah pendapatan boleh guna dan menggalakkan minat melabur di kalangan golongan berpendapatan rendah, Kerajaan akan memperkenalkan Skim Amanah Rakyat 1Malaysia atau SARA 1Malaysia yang amat bitara atau istimewa. Skim ini dibuka kepada isi rumah berpendapatan bulanan 3,000 ringgit dan ke bawah yang akan memanfaatkan 100 ribu isi rumah. Pelabur SARA 1Malaysia boleh memohon pinjaman 5,000 ringgit dengan tempoh bayaran balik lima tahun. Pada akhir tempoh lima tahun, pelabur dijangka mendapat pulangan bersih yang menarik. Skim ini akan dikendalikan oleh Permodalan Nasional Berhad dengan kerjasama institusi kewangan terpilih mulai Januari 2012.

90. Bagi mempastikan masyarakat Bumiputera bergerak seiring dengan perkembangan ekonomi, Kerajaan telah menubuhkan Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) untuk menyelaras dan memacu transformasi serta memperkukuhkan penyertaan masyarakat Bumiputera dalam perniagaan. Untuk ini, TERAJU akan membimbing secara berperingkat hampir 1,100 syarikat Bumiputera yang berprestasi tinggi dan berpotensi untuk disenaraikan di bursa saham. Di samping itu, MARA akan menyediakan pembiayaan modal kepada warga syarikat korporat yang berkelayakan untuk pembelian ekuiti serta pengambilalihan syarikat berasaskan konsep Management Buyout.

91. Pembangunan usahawan merupakan faktor terpenting bagi melonjak aktiviti ekonomi Bumiputera. Selaras dengan itu, program pembangunan usahawan yang bersepadu akan dilaksana bagi meningkatkan daya saing dan daya maju usahawan Bumiputera termasuk masyarakat luar bandar. Justeru, Kerajaan akan memperuntukkan 200 juta ringgit bagi program pembangunan usahawan dan kontraktor Bumiputera di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.

Tuan Yang di-Pertua,

92. Pada perspektif lain, Kerajaan sentiasa peka dan mengambil berat beban yang ditanggung oleh pemilik teksi bajet persendirian akibat kos operasi yang meningkat. Tambahan pula, sebahagian besar teksi yang dimiliki telah melebihi jangka hayat ekonomi. Selain menjaga kebajikan serta menambah baik perkhidmatan teksi, Kerajaan mencadangkan pemilik teksi bajet persendirian diberi bantuan seperti berikut:

Pertama: Pengecualian 100 peratus duti eksais dan cukai jualan ke atas pembelian teksi baru buatan tempatan;

Kedua: Pengecualian bayaran balik duti eksais dan cukai jualan ke atas teksi yang berusia lebih dari tujuh tahun yang dijual atau ditukar milik;

Ketiga: Memansuhkan cukai jalan ke atas teksi bajet milikpersendirian;

Keempat: Pemberian subsidi kadar faedah dua peratus ke atas pinjaman penuh untuk memiliki teksi baru buatan tempatan. Skim pinjaman ini yang diuruskan oleh BSN akan ditawarkan untuk tempoh dua tahun bermula 1 Januari 2012; dan

Kelima: Pemberian bantuan 3,000 ringgit bagi melupuskan teksi lama yang berusia melebihi tujuh tahun tetapi kurang daripada 10 tahun. Bagi teksi yang berusia 10 tahun dan ke atas, bantuan 1,000 ringgit akan diberikan. Bantuan ini ditawarkan bagi pembelian kereta baru buatan tempatan untuk tempoh dua tahun mulai 1 Januari 2012.

93. Kerajaan berharap dengan pemberian bantuan ini, pemandu teksi dapat memberi perkhidmatan lebih berkualiti, mesra pelanggan dan sekali gus menaikkan imej negara yang mesra pelancong. Bagi kesemua bantuan di atas, setiap pemilik teksi bajet persendirian dijangka mendapat manfaat kira-kira 7,560 ringgit. Pemberian bantuan kepada pemilik teksi bajet ini juga dipanjangkan kepada pemilik kereta sewa persendirian.

Tuan Yang di-Pertua,

94. Kerajaan komited untuk mempastikan bahawa tidak ada orang yang dituduh atas kesalahan jenayah ternafi haknya untuk di guami. Pada kala ini, dianggarkan 80 peratus Orang Kena Tuduh dalam kes jenayah yang tidak mempunyai peguam untuk membela mereka kerana tidak berkemampuan bagi membayar fi guaman yang tinggi. Untuk ini, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan akan mempastikan setiap individu yang didakwa di mahkamah akan diberi bantuan guaman secara percuma. Bagi maksud tersebut, Kerajaan akan menambah 10 juta ringgit lagi kepada yayasan pada tahun hadapan membawa jumlah keseluruhan sebanyak 15 juta ringgit.

Tuan Yang di-Pertua,

95. Bagi mempastikan kebajikan rakyat terus terbela, Kerajaan telah menyediakan pusat khidmat bantuan sosial yang dikenali sebagai Anjung Singgah untuk memberi perlindungan sementara golongan gelandangan. Pusat ini menyediakan khidmat bantuan pekerjaan, kemudahan tempat tinggal dan makanan, kaunseling serta bantuan kebajikan. Pada masa ini, terdapat hampir 1,400 orang gelandangan di Kuala Lumpur yang mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan daripada jumlah tersebut, 250 orang telah mendaftar dengan Anjung Singgah. Program ini akan diperluaskan ke Johor, Pulau Pinang dan Sarawak.
Tuan Yang di-Pertua,

96. Kerajaan sentiasa mengiktiraf keupayaan wanita dalam bidang kepimpinan dan pengurusan. Sehubungan itu, Kerajaan telah meluluskan Dasar Sekurang-kurangnya 30 Peratus Wanita di Peringkat Pembuat Keputusan Dalam Sektor Korporat. Bagi melaksanakan dasar tersebut, antara yang utama, Kerajaan akan menjalankan program latihan bagi wanita yang berpotensi menjadi ahli lembaga pengarah syarikat, membangunkan pangkalan data wanita berpotensi untuk diketengahkan sebagai pengarah syarikat dan mempergiatkan aktiviti advokasi. Bagi menarik golongan profesional wanita untuk kembali ke pasaran pekerjaan, Kerajaan juga akan menyediakan program latihan yang bersesuaian. Bagi melaksanakan program-program latihan ini, Kerajaan akan menyediakan peruntukan 10 juta ringgit.

97. Pada tahun 2011, Kerajaan telah memperuntukkan 120 juta ringgit kepada TEKUN. Bagi memberi rangsangan kepada usahawan kecil, saya mencadangkan peruntukan ini ditambah lebih sekali ganda lagi kepada 300 juta ringgit. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) juga akan menyediakan 2.1 bilion ringgit untuk pembiayaan pinjaman mikro kepada usahawan terutamanya wanita. Daripada jumlah tersebut, 100 juta ringgit disediakan untuk usahawan kaum India dan 100 juta ringgit lagi kepada usahawan kaum Cina melalui satu unit khas di bawah AIM. Untuk mengurangkan kos pengendalian peniaga dan usahawan mikro, Kerajaan mencadangkan surat cara perjanjian pembiayaan mikro kredit diberi pengecualian duti setem.

98. Pada masa ini, barah pangkal rahim (kanser servik) merupakan barah kedua tertinggi di kalangan wanita Malaysia. Kemajuan dalam sains perubatan telah membolehkan penyakit ini boleh dicegah melalui suntikan imunisasi. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan suntikan imunisasi secara percuma kepada murid perempuan tingkatan satu di semua sekolah Kerajaan, bantuan Kerajaan, swasta dan antarabangsa mulai bulan April hingga Mei 2010.

99. Bagi membolehkan lebih ramai wanita untuk mendapatkan kemudahan imunisasi, Kerajaan akan menyediakan perkhidmatan suntikan percuma imunisasi HPV (Human Papilloma Virus) yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pembangunan Perancang Keluarga Negara di seluruh negara. Kos imunisasi ini adalah 150 ringgit bagi tiga suntikan. Untuk tujuan ini, peruntukan 50 juta ringgit akan disediakan pada tahun 2012.

100. Di samping itu, untuk menjamin kesihatan para ibu dan anak, maka sebuah hospital khusus untuk kaum wanita dan kanak-kanak akan dibina di Kuala Lumpur melalui perkongsian awam swasta dengan kos 700 juta ringgit.

Tuan Yang di-Pertua,

101. Golongan belia adalah generasi yang menyumbang dan merealisasi wawasan negara. Generasi muda perlu diperlengkap dengan latihan dan kemahiran bagi mempastikan peranan mereka dalam pembangunan negara. Untuk ini, Kerajaan akan memperuntukkan 320 juta ringgit bagi menjalankan pelbagai aktiviti termasuk latihan kemahiran, program kepimpinan, daya tahan dan keusahawanan di peringkat daerah dan negeri termasuk sumbangan kepada Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri dan Majlis Belia Daerah.

102. Apa yang diusahakan pada hari ini bukanlah untuk kita. Akan tetapi, demi masa depan anak-anak kita. Potensi setiap golongan ini mestilah digembleng dan dioptimumkan, idealisme mereka mesti digilap, kreativiti mesti dipupuk dan bakat mereka dibajai untuk terus berkarya. Pujangga berpesan agar mendidik anak-anak sesuai dengan zaman mereka. Kalau kita dahulu ingin dilayan sesuai kehendak kita sebagai orang muda, begitu juga anak-anak zaman sekarang.

103. Selaras dengan itu, Kerajaan juga sedar kekangan institusi yang ada kini dalam mengeluarkan bantuan kepada idea-idea kreatif. Kita perlu bertanya, jika dengan struktur pembiayaan sedia ada yang kaku dan tegar, adakah idea orang-orang seperti Bill Gates, mendiang Steve Jobs, Michael Dell, adik-beradik Wrights, Thomas Edison boleh berjaya? Lantaran, berapa banyak idea dan karya telah dibakul sampahkan yang berkemungkinan bernilai berbilion-bilion ringgit. Bertolak dari situ, Kerajaan prihatin terhadap suara dan nurani orang muda. Sebagai projek perintis, kita bersetuju untuk menubuhkan sebuah syarikat modal teroka milik Kerajaan yang bernama MyCreative Venture Capital dengan dana permulaan 200 juta ringgit.

104. Manakala sebanyak 200 juta ringgit lagi akan disediakan untuk latihan dan kemahiran belia yang tidak meneruskan pengajian persekolahan melalui Program Strategik untuk Belia 1Malaysia atau Strategic Action for Youth atau SAY 1Malaysia. Skim ini akan menyediakan pelbagai jenis latihan kemahiran yang dikendalikan oleh institusi sedia ada seperti Kolej Komuniti, Institut Kemahiran Mara, Institut Latihan Perindustrian dan Giat Mara. Semasa latihan, pelatih akan diberi latihan praktikal di GLC dan syarikat swasta supaya mereka mudah mendapat pekerjaan.

105. Pada masa ini, futsal semakin popular di kalangan belia dan peminat sukan. Bagi menggalakkan aktiviti sukan ini, Kerajaan telah siap membina 1,100 gelanggang futsal di seluruh negara, manakala 527 lagi sedang dalam pembinaan. Memandangkan populariti sukan tersebut, Kerajaan akan menyediakan peruntukan 15 juta ringgit bagi membina 150 gelanggang futsal tambahan agar matlamat Satu Gelanggang Satu Mukim dapat dicapai. Bagi meningkatkan aktiviti riadah terutama sukan bola sepak, Kerajaan akan memperuntukkan 50 juta ringgit bagi menyediakan kemudahan padang tiruan atau artificial turf yang dilengkapi dengan lampu limpah di 30 lokasi terpilih seluruh negara.

106. Program sukan berprestasi tinggi termasuk bola sepak, badminton, skuasy, boling tenpin, acara terjun, memanah dan lumba basikal akan juga diberi tumpuan. Untuk ini, Kerajaan akan menyediakan peruntukan tambahan 30 juta ringgit menjadikan keseluruhan peruntukan 84 juta ringgit bagi program mengasah bakat atlet muda supaya mereka dapat bersaing dan berjaya dalam kejohanan sukan di peringkat antarabangsa.

107. Tidak pernah dilupakan adalah kebajikan warga emas terutamanya untuk mereka mendapatkan kemudahan awam seperti perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Sukacita saya mengumumkan, mulai 1 Januari 2012, semua warganegara berumur 60 tahun dan ke atas akan dikecualikan caj pendaftaran pesakit luar di semua hospital dan klinik kesihatan termasuk klinik 1Malaysia serta pergigian milik Kerajaan. Mereka juga akan diberi diskaun 50 peratus tambang LRT dan Monorel.

108. Dalam Bajet 2011, bagi mempastikan pekerja swasta dan mereka yang bekerja sendiri mempunyai simpanan mencukupi semasa bersara, saya telah mengumumkan pelepasan cukai sehingga 6 ribu ringgit untuk caruman kepada KWSP dan insurans hayat diperluaskan bagi meliputi caruman kepada Dana Pencen Swasta, kini dikenali sebagai Skim Persaraan Swasta. Bagi terus menjamin kesejahteraan rakyat di usia persaraan di samping mempromosi skim persaraan swasta yang dijangka dapat merancakkan pembangunan pasaran modal, saya mencadangkan:

Pertama: Pelepasan cukai baru sehingga 3 ribu ringgit ke atas caruman dalam Skim Persaraan Swasta dan anuiti insurans selama 10 tahun. Dengan ini, pelepasan cukai sedia ada ke atas Skim Persaraan Swasta dan anuiti insurans dirasionalkan;

Kedua: Potongan cukai ke atas caruman majikan bagi pekerja dalam Skim Persaraan Swasta; dan

Ketiga: Pengecualian cukai ke atas pendapatan dana Skim Persaraan Swasta.

109. Kini pesara menghadapi kekurangan simpanan untuk menampung kos saraan hidup setelah bersara. Kajian menunjukkan hampir 70 peratus menghabiskan kesemua simpanan mereka dalam tempoh 10 tahun selepas bersara. Bagi meningkatkan simpanan untuk hari tua, Kerajaan mencadangkan supaya caruman majikan dinaikkan daripada 12 peratus kepada 13 peratus bagi pencarum yang menerima gaji bulanan 5,000 ringgit dan ke bawah. Langkah ini akan memanfaatkan seramai 5.3 juta pencarum KWSP.

Tuan Yang di-Pertua,

110. Ada juga pihak yang sentiasa memfitnah Kerajaan bahawa Kerajaan hanya berminat dengan projek mega yang bernilai berbilion-bilion. Sesungguhnya tuduhan ini amatlah memesongkan. Bukankah tercatat dalam lipatan sejarah bahawa Kerajaan Perikatanlah yang bertanggungjawab menubuhkan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar lebih 50 tahun yang lalu dan mempelopori pembangunan secara sistematik? Sebagai kesinambungan tradisi mulia ini, Kerajaan akan memberi nafas baru kepada kawasan pedalaman luar bandar termasuk kampung tradisional, rumah panjang dan kampung baru. Melalui Program Transformasi Luar Bandar atau RTP, Kerajaan akan memperuntukkan sebanyak satu bilion ringgit untuk membina dan menaiktaraf kemudahan seperti balai raya, surau, parit, jambatan kecil, lampu jalan termasuk memperbaiki rumah yang usang. Inisiatif ini akan dilaksanakan dan diselaraskan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan.

Tuan Yang di-Pertua,

111. Air bah atau banjir merupakan bencana utama negara dan setiap tahun Kerajaan membelanjakan satu bilion ringgit bagi menampung kos kerugian dalam pelbagai aspek kehidupan. Pada masa ini, terdapat 4 juta penduduk yang masih tinggal di kawasan berisiko banjir. Sebagai tindakan awal, Kerajaan akan melaksanakan Rancangan Tebatan Banjir (RTB) di Perlis, Perak dan Johor dengan kos satu bilion ringgit. Di Perlis, dua projek RTB iaitu naik taraf empangan Timah Tasoh Fasa 2 dan melebar serta mendalam Sungai Arau akan dilaksanakan. Di Perak, tiga projek RTB di Sungai Kerian, Sungai Kurau dan Kolam Bukit Merah. Manakala bagi Johor, projek RTB akan dilaksanakan di bandar dan Sungai Segamat.

Tuan Yang di-Pertua,

112. Dalam usaha untuk terus meringankan belanja seharian rakyat termasuklah dalam menyekolahkan anak-anak, Kerajaan bercadang membuat pemberian tunai secara one-off atau sekali sahaja seperti berikut:
Pertama: Bantuan sebanyak 500 ringgit kepada isi rumah berpendapatan bulanan 3,000 ringgit dan ke bawah. Langkah yang julung kali diambil ini membuktikan keprihatinan Kerajaan terhadap golongan berpendapatan rendah akibat kenaikan kos sara hidup. Seramai 3.4 juta isi rumah atau 53 peratus daripada jumlah keseluruhan isi rumah dijangka mendapat manfaat daripada bantuan ini. Pemberian ini melibatkan peruntukan sebanyak 1.8 bilion ringgit. Untuk menerima bantuan ini, ketua isi rumah yang layak hendaklah berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri sebagai agensi pelaksana. Bantuan ini akan disalurkan melalui bank dan Pejabat Pos;

Kedua: Bantuan persekolahan 100 ringgit diberi kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah dari Tahun Satu hingga Tingkatan Lima di seluruh negara. Memandangkan bantuan ini disasarkan kepada keluarga yang berpendapatan rendah dan sederhana, atas dasar kebertanggungjawaban sosial, terpulanglah kepada budi bicara penjaga atau ibu bapa yang berkemampuan untuk menerima atau tidak. Di atas semuanya, langkah ini dijangka dapat meringankan beban perbelanjaan persekolahan. Bantuan ini dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 5.3 juta pelajar dan melibatkan peruntukan 530 juta ringgit. Bantuan ini juga akan dilaksanakan melalui akaun Bank Simpanan Nasional; dan

Ketiga: Pemberian baucar buku bernilai 200 ringgit kepada semua pelajar warganegara Malaysia di institusi pengajian tinggi awam dan swasta tempatan, matrikulasi serta pelajar tingkatan enam di seluruh negara. Bantuan ini dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 1.3 juta pelajar dan melibatkan peruntukan 260 juta ringgit.

Tuan Yang di-Pertua,

113. Kita sedang berada dalam bulan Zulhijjah dan seruan haji sebagai Rukun Islam kelima sentiasa saja berkumandang kepada hamba-hambaNya untuk menuju Baitullah dari mana saja penjuru dunia. Dalam hal ini, Kerajaan menyedari, ramai golongan berpendapatan rendah menghadapi masalah untuk mendaftar dan mendapat giliran haji kerana tidak mempunyai tabungan minima sebanyak 1,300 ringgit. Justeru, bagi membolehkan bakal jemaah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, Kerajaan dengan ini membenarkan pencarum KWSP membuat pendaftaran awal melalui penghadangan atau ring-fencing Akaun 2 pencarum sebanyak 1,300 ringgit. Melalui kaedah ini, wang pencarum sejumlah 1,300 itu masih kekal dalam KWSP tetapi pencarum sudah boleh mendaftar giliran untuk menunaikan haji.

Tuan Yang di-Pertua,

114. Kerajaan yakin penjawat awam akan terus mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dalam mempastikan agenda pembangunan nasional menjadi kenyataan. Dalam konteks ini, seperti yang semua ketahui, pada bulan Ogos yang lalu, Kerajaan telah pun membayar bonus setengah bulan gaji dengan bayaran minimum 500 ringgit kepada penjawat awam dan bayaran bantuan 500 ringgit kepada pesara.

115. Berdasarkan sokongan dan komitmen penjawat awam yang tidak terhargakan dalam mencapai matlamat pembangunan negara, sukacita saya mengumumkan tambahan bonus setengah bulan gaji dengan bayaran minimum 500 ringgit dan bayaran bantuan 500 ringgit kepada pesara Kerajaan. Bayaran ini akan dibuat bersekali dengan gaji bulan Disember 2011. Ini akan menjadikan jumlah bonus bagi tahun 2011 bersamaan sebulan gaji dengan bayaran minimum seribu ringgit bagi penjawat awam dan bantuan seribu ringgit bagi pesara Kerajaan. Bayaran ini akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam serta 618 ribu pesara Kerajaan. Bayaran bonus dan bantuan dua kali pada tahun ini akan menelan belanja sebanyak 4 bilion ringgit.

116. Menyedari tanggungjawab, tugas serta beban kerja Ahli-ahli Parlimen yang semakin bertambah dari hari ke hari dan perlunya kita memupuk budaya politik baru bersesuaian dengan Program Transformasi Politik yang saya umumkan baru-baru ini, maka, Kerajaan dengan ini bercadang untuk mengkaji semula elaun dan kemudahan Ahli-ahli Parlimen sekalian. Dengan syarat.....kedua-dua belah pihak, parti Kerajaan dan parti pembangkang mestilah seiya sekata bersetuju. Termasuklah yang bebas-bebas itu. Setelah dipersetujui nanti, elaun baru ini akan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan.PENUTUP

Tuan Yang di-Pertua,

117. Saya dan rakan-rakan Jemaah Menteri dan anggota Dewan dari parti Barisan Nasional berdiri dengan nubari yang jernih bahawa kami melalui Bajet 2012 pada petang yang mulia penghulu segala hari ini, sekali lagi akan meneruskan tradisi para pendahulu kami dalam meletakkan kebajikan rakyat dan kesejahteraan negara di tempat yang teratas.

118. Apa yang menjadi keutamaan kepada kami bukannya nostalgia lampau apatah lagi populariti murahan. Yang terjunjung di atas jemala kami sebagai Kerajaan yang bertanggungjawab adalah menyediakan masa depan gilang-gemilang buat semua anak-anak Malaysia. Sebuah masa depan bergemerlapan dengan harapan dan kemakmuran bukannya masa depan suram dicengkam ketakutan.

119. Sesungguhnya, bersesuaian dengan surah al-Hasyr ayat 7 yang menyeru “agar harta tidak hanya berlingkar dikalangan orang-orang berada antara kamu”, maka tidak syak lagi, Bajet yang baru saya bentangkan ini mendakap segenap taraf sosioekonomi rakyat. Ia tidak meninggalkan yang berpendapatan rendah, sekalipun menengah atau tinggi, dan tidak pula meminggir mereka yang di bandar waima di desa.

120. Pucuk pangkalnya, perjalanan yang telah saya dan rakan-rakan mulakan semenjak April 2009, kini telah menempuh satu puncak penanda. Pastinya, sepanjang tempoh 30 bulan yang lalu, saya dan rakan-rakan telah melakar hala tuju jelas negara dalam pusingan akhir bagi menempa wawasan kebangsaan.

121. Ia tidak hanya membabitkan pengukuhan perpaduan nasional berasaskan prinsip meraikan kepelbagaian, menambahbaik penyampaian sektor awam dengan merundingi rakyat, proses penstrukturan ekonomi melalui Model Baru Ekonomi dan Program Transformasi Ekonomi, malah, ia juga menjangkau Program Transformasi Politik yang akan menjadi saksi menyinsingnya fajar baru Malaysia.

122. Di mana, perbezaan yang sihat serta membina tidak akan lagi menjadi punca pertelingkahan tidak berkesudahan. Di mana, tidak ada individu yang akan dihukum hanya sanya kerana ideologi berbeda. Di mana, anak-anak muda akan bebas untuk menggilap idealisme mereka di atas bumi Malaysia ini, demi kemajuan negara.

123. Seyogia diperingatkan bahawa, perjalanan ini tidak mungkin berjaya tanpa laluan yang telah diredah denaikan oleh pendahulu-pendahulu saya sebermula Almarhum Tunku Abdul Rahman diikuti Allahyarham Tun Abdul Razak, Allahyarham Tun Hussein, Tun Dr. Mahathir dan Tun Abdullah. Ia tidak mungkin jua terjelma tanpa kestabilan politik yang dihidupkan oleh perkongsian kuasa melalui konsep Barisan Nasional yang bitara. Yang lebih utama, ia tidak mungkin dizahirkan tanpa sokongan padu rakyat.

124. Sesungguhnya, sokongan besar rakyat amat penting untuk mempastikan perjalanan kita akan menemui kejayaan yang diimpikan menuju gapura Malaysia yang maju, makmur sebagai oasis harapan dan kestabilan dalam lautan dunia yang tidak menentu.

125. Sememangnya lagi, Kerajaan Barisan Nasional tidak tunduk kepada tekanan atau apa-apa paksaan untuk mengambil jalan yang benar dan betul demi warga Malaysia. Kami yakin dengan perjuangan yang kami gandar ini bukannya dibuat-buat atau sebuah ilusi silap mata sebagai guna menutup lompang keikhlasan dan kebobrokan syaksiah serta kemunafikan intelektual seperti sesetengah pihak. Perjuangan kami warisan mulia zaman berzaman meniti generasi.

126. Perjuangan ini bukan perjuangan sehari, seminggu, sebulan mahupun setahun. Ia adalah perjuangan berdekad lamanya. Inilah sebuah Bajet di bawah lembayung Dasar Transformasi Nasional diilhamkan demi rakyat. Kepada Allah jua kita berserah.